Representativiteitstoets

Uw relatiemanager biedt u graag ondersteuning bij het algemeen verbindend verklaren (AVV) van uw cao.

Resultaat

U ontvangt van ons de benodigde gegevens (het representativiteitpercentage en de totalen) die u nodig heeft voor de representativiteitstoets van de AVV-aanvraag bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Daarnaast kunnen we u ondersteunen bij de redactie van de brief waarmee u SZW verzoekt om de cao, of delen daarvan, algemeen verbindend te verklaren.

Voor wie

Bestuurders en beleidsmedewerkers van werknemers- en werkgeversorganisaties in de sector zorg en welzijn.

Prijs

Ondersteuning bij het algemeen verbindend verklaren van uw cao is kosteloos.

Afspraak maken

Neem contact op met uw relatiemanager om een afspraak te maken.