Premieverhoging in twee stappen

  • Per 1 januari 2021 ging de premie met 1,5 procentpunt omhoog van 23,5% naar 25,0%. 
  • Per 1 januari 2022 gaat de premie met 0,8 procentpunt omhoog naar 25,8%.

In de cao is opgenomen welk deel van de pensioenpremie u als werkgever betaalt en welk deel de medewerker. 

  • De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk.

Pensioenpremie onvoldoende

Door de lage rente waarmee we wettelijk moeten rekenen, was de financiële positie van PFZW niet goed. We verwachtten bovendien op de lange termijn een lager rendement te behalen dan waar we eerder mee rekenden. Die twee zaken maakten een premieverhoging noodzakelijk om te kunnen voldoen aan de toekomstige pensioenverplichtingen. 

Premie en pensioen in de toekomst

PFZW doet er alles aan om de premie zo stabiel mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door scherp te zijn op de uitvoeringskosten. Maar we blijven ook afhankelijk van externe economische factoren en opgelegde rekenregels over bijvoorbeeld het verwachte rendement.