Nieuwsbericht

Het voorbeeld-nieuwsbericht kunt u gebruiken in uw eigen nieuwsbrief of op uw intranet.

Je pensioenpremie gaat in 2021 omhoog

Je pensioenpremie gaat in 2021 omhoog
Samen met <Naam organisatie> betaal je premie voor de opbouw van je pensioen bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De premie voor je pensioen gaat in 2021 omhoog. 

De premie gaat in twee stappen omhoog
Je betaalt premie voor de opbouw van je pensioen, dat gaat automatisch van je bruto salaris. <Naam organisatie> betaalt ook een deel van je premie. Jij en <Naam organisatie> gaan samen meer betalen.

  • Per 1 januari 2021 gaat de premie 1,5% omhoog van 23,5% naar 25%.
  • Per 1 januari 2022 gaat de premie 0,8% omhoog van 25% naar 25,8%.
  • De premie voor het arbeidsongeschiktheidspensioen blijft gelijk.

Waarom gaat de pensioenpremie omhoog?
De lage rente, waarmee PFZW moet rekenen, zorgt ervoor dat de financiële positie van PFZW niet goed is. Daarnaast moet PFZW vanuit de overheid met een lager rendement op de beleggingen rekenen. Hierdoor is het noodzakelijk om de premie te verhogen, zodat PFZW de pensioenen nu en in de toekomst kan blijven betalen.

Veelgestelde vragen

De antwoorden op de meest gestelde vragen over de verhoging van de premie leest u hieronder.

Met hoeveel procent gaat de pensioenpremie omhoog?
  • Per 1 januari 2021 verhoogt PFZW de premie met 1,5 procentpunt van 23,5% naar 25,0%. 
  • Per 1 januari 2022 verhoogt PFZW de premie met 0,8 procentpunt naar 25,8%.
Waarom gaat de pensioenpremie omhoog?

Er zijn twee aanleidingen om de premie te verhogen:

  • Sombere rendementsverwachting: PFZW verwacht een lager rendement te behalen dan waar ze eerder mee rekenden 
  • Lage rente: de huidige lage rente waarmee PFZW wettelijk moet rekenen zorgt ervoor dat de financiële positie van PFZW niet goed is 
Stel dat de dekkingsgraad van PFZW op 31 december 2020 te laag is, komt er dan in 2021 nog een premieverhoging?

Nee, dan volgt er geen nieuwe, extra premieverhoging. We zullen in dat geval de pensioenen wel moeten verlagen. Hierover informeren we u en uw medewerkers begin 2021.

Waarom wordt de premie nu pas verhoogd? Het is toch al langer bekend dat de huidige premie onvoldoende is?

De vooruitzichten voor de lange termijn zijn het laatste jaar een stuk slechter geworden waardoor ingrijpen noodzakelijk is. Dit was begin dit jaar al duidelijk en is door de corona-crisis verergert. 

Gaat de pensioenopbouw in 2021 omlaag?

Nee, de pensioenopbouw voor uw medewerkers gaat niet omlaag. Het bestuur van PFZW heeft besloten dat alleen de pensioenpremie omhoog gaat. 

Wie betaalt de premieverhoging?

U en uw medewerker betalen de pensioenpremie samen, dus ook de premieverhoging. In de cao leest u welk deel van de pensioenpremie u als werkgever betaalt en welk deel uw medewerker.

In het nieuwe pensioenakkoord is een oproep gedaan om de premie niet te verhogen, waarom doet PFZW dit dan toch?

Dit komt door de huidige economische omstandigheden. PFZW heeft te maken met een extreem lage rente. Daarbij moeten zij rekenen met een lager verwacht rendement op onze beleggingen dan nu het geval is. Die twee zaken maken het vrijwel onmogelijk om de huidige pensioenopbouw te blijven bieden tegen de huidige premie.

Wat verwacht PFZW voor de toekomst. Moet de premie dan opnieuw omhoog?

Dit is de eerste premieverhoging voor het ouderdomspensioen en partnerpensioen sinds 8 jaar. PFZW doet er alles aan om de premie zo stabiel mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door scherp te zijn op de uitvoeringskosten. Maar ze blijven ook afhankelijk van externe economische factoren en opgelegde rekenregels over bijvoorbeeld het verwachte rendement. 

Voorbeeldberekeningen

Wat betekent de premieverhoging voor het netto salaris van uw medewerkers?

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van de de eerste stap van de premieverhoging, per 1 januari 2021. Het deeltijdpercentage van uw medewerker (deeltijd of fulltime) is van invloed op de premie. De voorbeelden zijn berekend op het percentage genoemd in de tabel. 

Salaris netto per maand Uw medewerker werkt ...% Premieverhoging netto per maand
€ 1.000 60% € 6,00
€ 1.300 75% € 7,00
€ 1.600 55% € 7,50
€ 1.900 75% € 9,00
€ 2.300 70% € 13,00
€ 2.750 100% € 13,50
€ 4.000 100% € 28,00