Pensioen blijft voor veel mensen een ver-van-mijn-bedshow

Ongeveer een kwart van de deelnemers aan het onderzoek (26%) vindt pensioen een belangrijke arbeidsvoorwaarde, maar plaatst ‘pensioen’ niet in de top drie. Daarnaast heeft bijna twee derde (65%) van de deelnemers aangegeven niet te weten op hoeveel pensioen ze recht hebben wanneer ze stoppen met werken. Voorzitter van de Pensioenfederatie, Ger Jaarsma: “Het is een hardnekkig verschijnsel dat mensen vaak pas heel laat over hun pensioen gaan nadenken. Dat zien we graag anders. Daarom stimuleren we dat mensen zich er eerder in verdiepen en persoonlijke keuzes maken”.

Het onderzoek is uitgevoerd door Factsnapp in opdracht van de Pensioenfederatie. In totaal werden 1028 respondenten ondervraagd.

Veranderingen in uw leven kunnen invloed hebben op uw pensioen

Uw pensioen ontvangt u pas rond uw AOW-leeftijd. Dat betekent niet dat u tot die tijd niet met pensioen bezig hoeft te zijn. Het is juist verstandig om zo vroeg mogelijk te weten hoe uw pensioen ervoor staat.