Wat we nog meer weten

De nieuwe regels voor pensioen laten duidelijker zien hoe uw pensioen is opgebouwd. Zo begrijpt u beter hoe uw pensioen tot stand komt. U kunt er ook op vertrouwen dat u uw pensioeninkomen elke maand gaat ontvangen of blijft ontvangen als u met pensioen bent. Ook al wordt u 120 jaar.

Waarom nieuwe regels voor pensioen?

De huidige regels voor pensioen hebben lange tijd goed gewerkt. Maar er is veel veranderd. De opbouw van de bevolking, de economie en de arbeidsmarkt zijn anders dan vroeger. Mensen werken niet meer hun hele leven bij één werkgever. Ze veranderen vaker van baan of werken een tijdje voor zichzelf. We worden allemaal steeds ouder en genieten langer van pensioen. Het is belangrijk dat de nieuwe regels daar rekening mee houden.

Pensioen wordt onbetaalbaar

Er zijn steeds minder werkende mensen en meer gepensioneerden. Dit heeft invloed op inkomsten en uitgaven van pensioenfondsen. De huidige regels maken het bovendien moeilijk om als het beter gaat met de economie, de pensioenen mee te laten groeien. Tijd voor verandering dus. Zodat u gerustgesteld kunt zijn dat u, als u stopt met werken, elke maand een pensioeninkomen ontvangt.

Bekijk onze animatie over de nieuwe regels voor pensioen. U krijgt antwoord op de vragen: waarom komen er nieuwe regels voor pensioen en hoe ziet dat er straks uit?

Ook interessant voor u: ons webinar over de nieuwe regels voor pensioen. We geven hierin antwoord op veelgestelde vragen over de nieuwe regels.

Wat blijft hetzelfde?

  • U kunt erop vertrouwen dat u uw pensioen elke maand ontvangt of gaat ontvangen als u met pensioen bent. Ook al wordt u 120 jaar.
  • Uw pensioen blijft een arbeidsvoorwaarde in het arbeidscontract met uw werkgever.
  • U bouwt automatisch pensioen op door samen met uw werkgever geld in te leggen.
  • Uw werkgever houdt dit in van uw salaris en maakt dit, met zijn deel, over naar PFZW.
  • We blijven de kosten en de risico’s delen.

Wat verandert er?

  • Uw pensioen wordt begrijpelijker en persoonlijker.
  • U ziet duidelijker hoeveel geld u en uw werkgever voor uw pensioen inleggen.
  • Uw pensioen wordt meer afhankelijk van de resultaten van PFZW. Als u met pensioen bent, kunnen we uw pensioen eerder verhogen en goed beschermen tegen verlagingen.
  • Er komen eenvoudigere regels voor het nabestaandenpensioen.

Wanneer gaan de nieuwe regels voor pensioen in?

Volgens de Wet toekomst pensioenen moeten de nieuwe regels voor pensioen uiterlijk 1 januari 2028 ingevoerd zijn. Het kost nog veel tijd om de nieuwe wettelijke regels door te voeren in de nieuwe pensioenregeling van PFZW. De komende jaren werken we de nieuwe regels zorgvuldig uit. PFZW streeft ernaar om op 1 januari 2026 helemaal klaar te zijn voor het nieuwe pensioen.

Heeft deze informatie u geholpen?