Sociale partners zorg en welzijn bereiken akkoord op nieuwe pensioenregeling PFZW 

17-01-2024 | Er komen nieuwe regels voor pensioen, omdat de huidige regels niet meer goed aansluiten bij deze tijd. Op 1 juli 2023 is de Wet toekomst pensioenen (Wtp) ingegaan. De pensioenregeling van PFZW moet worden aangepast aan deze nieuwe wet. Daarom hebben de werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) aan de Pensioentafel Zorg en Welzijn (PTZW) met elkaar afspraken gemaakt over hoe de nieuwe pensioenregeling eruit moet komen te zien. Die afspraken zijn in december 2023 voorgelegd aan de achterbannen van de verschillende organisaties. 


Alle afspraken staan beschreven in het transitieplan, dat door sociale partners is vastgesteld. Het transitieplan is op 15 januari 2024 overhandigd aan het bestuur van PFZW die de komende maanden gaat toetsen of de afspraken uitvoerbaar zijn.

De nieuwe pensioenregeling gaat naar verwachting op 1 januari 2026 in.

Wat de sociale partners hebben afgesproken

  • De pensioenen van iedereen die nu al pensioen ontvangt blijven minstens even hoog.
  • Er komt een buffer die in economisch slechtere tijden wordt gebruikt om te voorkomen dat de pensioenenuitkeringen moeten worden verlaagd. De kans op verlaging van pensioenen is daardoor in de eerste jaren bijna 0% en ook in de jaren daarna heel klein.
  • Er is afgesproken dat het verwachte pensioeninkomen van vrijwel iedereen, voor zover mogelijk, na het omzetten minstens even hoog blijft als voor het omzetten.
  •  Als PFZW er op het moment van omzetten financieel goed genoeg voor staat, worden de pensioenvermogens en pensioenen van iedereen verhoogd. 

Voor meer uitgebreide informatie kunt u hier verder lezen: