Onderhandelaarsresultaat Pensioentafel Zorg en Welzijn

15-11-2023 | De werkgevers- en werknemersorganisaties (sociale partners) werken samen aan de Pensioentafel Zorg en Welzijn (PTZW). Zij zijn verantwoordelijk voor de pensioenregeling uitgevoerd door Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). De PTZW heeft op 10 november 2023 een onderhandelaarsresultaat bereikt over het vernieuwen van de PFZW-pensioenregeling.

De partijen die deel uitmaken van de PTZW leggen de komende weken het bereikte onderhandelaarsresultaat ter goedkeuring aan hun achterbannen voor. Daarnaast wordt het concepttransitieplan besproken met de verenigingen van gepensioneerden ANBO en de Bond voor Pensioenbelangen PFZW (BPP). Dit gebeurt in het kader van het wettelijk voorgeschreven hoorrecht.

De PTZW streeft ernaar om de achterbanraadpleging uiterlijk eind 2023 af te ronden met een onderhandelaarsakkoord. Dit wordt vastgelegd in het transitieplan, waarin de (voorgenomen) afspraken tussen sociale partners worden uitgewerkt. Het bestuur van PFZW ontvangt daarna het transitieplan met het verzoek dit te toetsen en uit te voeren.

PFZW heeft deelnemersonderzoeken gehouden die door de PTZW zijn betrokken in de beraadslagingen. Er is  - in het kader van het genoemde hoorrecht - ook meermalen overleg gevoerd met ANBO en BPP. Zij hebben hun zienswijze gegeven, die door de PTZW is meegewogen.

De nieuwe pensioenregeling gaat naar verwachting op 1 januari 2026 in.