Dag van de Mensenrechten

11-12-2023 | Op zondag 10 december was het de Dag van de Mensenrechten. Ook voor PFZW een belangrijk thema. Omdat we niet willen beleggen in bedrijven die mensenrechten schenden.

Daarom heeft PFZW het afgelopen jaar een programma opgesteld om beter te kunnen monitoren of bedrijven waarin we (willen) beleggen de mensenrechten respecteren. Met concrete manieren om onze doelstellingen op het gebied van mensenrechten ook goed te kunnen meten. Of dit nu gaat om kinderarbeid, inkomen van arbeiders of bijvoorbeeld rechten van inheemse gemeenschappen.  

Actief in gesprek

Helaas kost het vaak veel tijd om voor verbeteringen te zorgen op het gebied van mensenrechten. Daarom blijven we voortdurend in gesprek  met NGO's en vakbonden. Zo bespreken we met vakbonden wereldwijd hoe we het meten van de effecten van maatregelen op de samenleving in de toeleveringsketens kunnen verbeteren. Zodat de Internationale Overeenkomst inzake Gezondheid en Veiligheid in de Textiel- en Kledingindustrie beter kan worden nageleefd. Ook overleggen we met bedrijven en andere investeerders om gemaakte afspraken ook daadwerkelijk uit te voeren.

Doelstellingen voor 2024

Voor 2024 hebben we op het gebied van mensenrechten drie doelstellingen. In de eerste plaats willen we concrete resultaten voor werknemers bereiken. Zoals met onze oproep aan Nike om de rechten van werknemers te respecteren. Ten tweede ondersteunen we vakbonden bij het beschermen van de rechten van werknemers. En ten derde zorgen we ervoor dat partijen die namens ons beleggen zich houden aan onze richtlijnen.