Hoe PFZW zich inzet voor behoud van natuur en biodiversiteit

24-05-2024 | Van 20 tot 26 mei was het de Week van de Biodiversiteit. Een onderwerp dat ook bij PFZW hoog op de agenda staat. Niet alleen omdat natuur en biodiversiteit belangrijk zijn voor een fijne leefomgeving, wat bijdraagt aan een prettige oude dag. Ook voor PFZW als belegger is behoud van natuur en biodiversiteit belangrijk. Het verlies van natuur brengt namelijk risico's met zich mee, voor het milieu maar ook voor onze beleggingen en dus voor uw pensioen. 

We zetten daarom stappen om de negatieve impact van onze beleggingen op natuur en biodiversiteit te verminderen. Door in gesprek te gaan met bedrijven waar we in beleggen over hun invloed hierop. En door samen te werken met belangenorganisaties en te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. 

Actief in gesprek met bedrijven

Sinds januari 2024 zijn we gestart met een engagementprogramma op het gebied van  natuur en biodiversiteit. We zijn in gesprek met bedrijven waarin we beleggen om ze te bewegen om beter om te gaan met de natuur en biodiversiteit. Sommige bedrijven hebben bijvoorbeeld een negatieve invloed door producten te verkopen bij het maken ervan ontbossing veroorzaken. Wij brengen dit onder de aandacht en dagen deze bedrijven uit hun negatieven invloed op natuur en biodiversiteit te verbeteren. Onze afspraak met McDonald's om een beleid te ontwikkelen om waterschaarste tegen te gaan is hiervan een goed voorbeeld. 

Samenwerking met belangenorganisaties

We werken samen met andere grote beleggers, overheden en milieuorganisaties om beter te begrijpen hoe we de natuur en biodiversiteit kunnen ondersteunen en verbeteren. Samen hebben we meer invloed en kunnen we grotere veranderingen in gang zetten. 

Stemmen bij aandeelhoudersvergaderingen

Sinds 2023 zijn natuur en biodiversiteit opgenomen in de stemrichtlijnen (Engelstalig) van PFZW. We verwachten negatieve effecten van bedrijven waarin we beleggen te beperken door het behoud van de natuur in hun strategieën te verankeren. En door ze via ons stemgedrag duurzamer te laten ondernemen, zoals efficiënt gebruik van natuurlijke bronnen, circulair ontwerp en circulaire processen en verantwoorde inkoop.

Wilt u meer lezen over onze visie op natuur en biodiversiteit? Lees ons in 2023 gepubliceerde, position paper over natuur en biodiversiteit (Engelstalig) waarin we onze visie, activiteiten en vervolgstappen beschrijven.