Het nieuwe pensioenstelsel komt er nu echt aan

31-05-2023 | Het is zover. De Eerste Kamer stemde gisteravond vóór de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Daarmee is de wet een feit en kunnen we verder werken aan de modernisering van het Nederlandse pensioenstelsel. Goed nieuws.          

Vakbonden, werkgevers, de politiek en deskundigen hebben maar liefst 15 jaar gewerkt aan de wet. Na 15 jaar denken, puzzelen, rekenen en onderhandelen stuurde minister Schouten de wet ruim een jaar geleden naar de Tweede Kamer. De Tweede Kamerleden namen vervolgens ruim de tijd om de wet te behandelen. Lange debatten werden gevoerd, honderden vragen werden gesteld en vele deskundigen (ook vanuit ons eigen huis) werden aan de tand gevoeld. De Tweede Kamer ging dus niet over één nacht ijs. Begrijpelijk, want de belangen zijn groot: het gaat om de pensioenen van miljoenen Nederlanders, nu en straks. Op 22 december vorig jaar stemde uiteindelijk een ruime meerderheid van de Tweede Kamer in met de wet.

Ook Eerste Kamer wikt en weegt
Na de behandeling van de wet in de Tweede Kamer, was de Eerste Kamer aan de beurt. De Eerste Kamer toetst wetgeving vooral op zorgvuldigheid. Het grote belang van de wet zorgde ervoor dat ook de senatoren de tijd namen. Na een half jaar, met opnieuw uitgebreide vragenrondes en debat, was het gisteren zover: de senaat kon stemmen. Een ruime meerderheid van coalitie- en oppositiepartijen stemde voor. De Koning kan nu zijn handtekening onder de wet zetten, waarna de wet op 1 juli van kracht wordt. Pensioenfondsen hebben dan nog een aantal jaren de tijd om de nieuwe pensioenregelingen in te voeren.
  
Op koers
Bij PFZW willen we niet op het laatste moment overstappen. Vakbonden en werkgevers in de sector zorg en welzijn zijn al een eind op weg met het vormgeven van het nieuwe PFZW-pensioen. Nu er meer duidelijkheid is over de definitieve wet- en regelgeving, kunnen ze daarmee verder. Dit jaar hakken ze naar verwachting de belangrijkste knopen door. En ondertussen zijn wij, samen met onze uitvoeringsorganisatie PGGM, al druk bezig met de voorbereidingen voor een zorgvuldige overgang van de oude naar de nieuwe spelregels. We liggen op koers om per 1 januari 2026 de overstap te maken.

Een pensioen voor iedereen
De komende twee jaar zullen we stapsgewijs steeds meer duidelijkheid kunnen geven over wat de nieuwe regels voor iedereen persoonlijk betekenen. Voorop staat dat er ook straks voor iedereen een pensioen is, zolang als je leeft. Ook al word je 120 jaar of ouder. En wat ook voorop staat: we blijven werken aan een zo goed mogelijk en betaalbaar pensioen. De nieuwe regels helpen daar bij. Want de kans dat uw pensioen kan meegroeien met de stijgende prijzen, wordt straks groter. En daar is het allemaal om begonnen. 

Joanne Kellermann
Voorzitter bestuur PFZW

Ook in Kellermanns Kijk