Brief aan Tweede Kamer: Nieuw pensioenstelsel geeft meer kans op hogere pensioenen

Ouderen een hoger pensioen en betere afspraken voor jongeren. Dat is het belangrijkste van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). 

Dit staat geschreven in een brief aan de Tweede Kamer die vandaag is verspreid. Dit is een gezamenlijk initiatief van onder andere de vijf grootste pensioenfondsen, waaronder PFZW. Zij leggen in de brief uit waarom het huidige pensioenstelsel niet meer werkt. Een zeker pensioen in het huidige stelsel alleen vol te houden door hoge buffers. Zo hoog, dat het verhogen van pensioenen (indexeren) lastig wordt. In de nieuwe wet zijn deze buffers niet meer vereist. Zo is het sneller mogelijk  om pensioenen te verhogen, wat zeker in de huidige tijd van hoge inflatie enorm belangrijk is.

In de nieuwe wet blijven we samen risico’s delen voor een levenslang ouderdomspensioen, bescherming tegen arbeidsongeschiktheid en bescherming van nabestaanden bij overlijden. Die risicodeling is wat ons stelsel altijd zo sterk heeft gemaakt, en dat blijft zo.

In onderzoek door pensioenfondsen is goed te zien dat de pensioenen naar verwachting hoger zullen zijn in het nieuwe stelsel. Ook wordt duidelijk dat in het huidige stelsel, bij tegenvallende economische ontwikkelingen,   de pensioenen lager worden.

Beter inzicht door persoonlijk pensioenvermogen
In het nieuwe stelsel heeft iedereen een persoonlijk pensioenvermogen en ziet dus gelijk hoeveel pensioenvermogen er voor haar gereserveerd staat. Hierdoor kunnen wij als pensioenfonds passende beleggingsrisico’s toepassen die aansluiten bij de verschillende leeftijden. Maatwerk dus. Dit is een belangrijk voordeel van het nieuwe stelsel.

In enkele media werd de afgelopen weken het beeld geschetst dat de nieuwe wet ongunstig zou zijn voor gepensioneerden. Dat wordt in de brief met nadruk tegengesproken.