Met pensioen en toch weer (extra) werken?

24-03-2020 | Door de uitbraak van het coronavirus zijn alle mensen in de zorg hard nodig. Bent u volledig of deels met pensioen en wilt u weer werken? Dan kan dat. Ook als u meer dan 5 jaar voor uw AOW-leeftijd (deels) met pensioen ging.

U hoeft niets aan ons door te geven

Uw (nieuwe) werkgever geeft aan PFZW door dat u weer, of meer, bent gaan werken. U hoeft dit zelf niet aan ons door te geven. U ziet dit terug in MijnPFZW.

Heeft u uw AOW-leeftijd nog niet bereikt?

Dan draagt u pensioenpremie af over het salaris dat u verdient. Hiermee bouwt u extra ouderdomspensioen op.

Heeft u uw AOW-leeftijd bereikt?

Dan betaalt u geen pensioenpremie meer en bouwt u ook geen extra ouderdomspensioen op.

Bent u meer dan 5 jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen gegaan?

Dan kunt u nu toch (extra) werken in verband met de uitbraak van het coronavirus, zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de belasting.

 

Toen u met pensioen ging, heeft u een verklaring over werk en pensioen getekend (ook wel intentieverklaring genoemd). Hierin stond onder andere dat u niet meer zou gaan werken dan u toen deed. Deed u dat wel, dan had dit nadelige gevolgen en zou u belasting moeten betalen over uw hele pensioen.

Maar, op dit moment is alle hulp in de zorg hard nodig. Het zou onlogisch zijn als u meer belasting moet betalen omdat u nu bijspringt in de zorg. Daarom heeft de Belastingdienst, na overleg met PFZW, aangegeven dat die nadelige gevolgen niet gelden als:

  • Het aannemelijk is dat u op het moment dat u met vervroegd pensioen ging, niet de intentie had om later weer aan het werk te gaan. Uw intentieverklaring laat zien dat u deze intentie niet had.
  • U (extra) gaat werken als gevolg van de coronacrisis. De uitbraak van het coronavirus is een onvoorziene situatie en is de aanleiding voor het hervatten van de werkzaamheden.
  • Er op het moment dat het pensioen inging, geen afspraak was met uw werkgever om later weer of meer te gaan werken. 

Net vroegpensioen aangevraagd?

Let op als u uw vroegpensioen eerder dan 5 jaar voor uw AOW al wel heeft aangevraagd, maar dit nog niet is ingegaan. Zou u op de datum waarop uw pensioen ingaat minder gaan werken of stoppen met werken? En u blijft u op die datum toch werken door de coronacrisis? Stel dan uw vroegpensioen uit. Neem hierover contact op met onze klantenservice.

Bent u binnen 5 jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen gegaan?

Dan kunt u gewoon (extra) werken naast uw pensioen, ook in tijden zonder coronacrisis. De Belastingdienst heeft hiervoor geen beperkingen opgelegd.

Bedankt voor uw betrokkenheid

Bedankt dat u erover nadenkt om weer, of extra, te gaan werken. Uw hulp is op dit moment hard nodig om alle cliënten en patiënten te (blijven) verzorgen. U bent daarmee een belangrijk onderdeel in de strijd om het coronavirus af te remmen.

Dit artikel is bijgewerkt op 1 april 2020.