PFZW vergroot beleggingen in de zorg

10-06-2022 | Voor de vierde keer sinds 2011 belegt Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) in een fonds van Gilde Healthcare en vergroot daarmee de beleggingen in zorg. Gilde Healthcare is een Nederlandse investeringsmaatschappij die zich richt op bedrijven in Noordwest-Europa die actief zijn in de zorgsector. 

PFZW belegt nu 40 miljoen euro in Gilde Healthcare Private Equity Fund IV, waarmee PFZW in totaal 120 miljoen euro heeft gestoken in Gilde Healthcare fondsen. Hiermee komt het bedrag dat PFZW heeft belegd in SDG 3 (goede gezondheid en welzijn) op 11,4 miljard euro. 

Met de deelname in Gilde Healthcare geeft PFZW uiting aan een breed gedragen wens van zijn deelnemers om pensioengeld te beleggen in ondernemingen die de gezondheidszorg versterken met hun diensten en producten.

Een voorbeeld is een bestaande investering van Gilde Healthcare in Performation; een softwarebedrijf dat rapportages maakt die medisch specialisten en bestuurders van ziekenhuizen gebruiken om slimmer en efficiënter te werken. Inmiddels gebruikt meer dan helft van de ziekenhuizen  in Nederland software van Performation om hun productie en capaciteit te optimaliseren.

Een andere investering betreft Novicare. Deze onderneming zet gespecialiseerde (medische) behandelaren in voor ouderen en gehandicapten. Novicare zorgt dat haar behandelaren beschikbaar zijn voor de doelgroep ongeacht waar zij wonen. Hierdoor hebben ook mensen in kleinschalige zorginstellingen en thuis toegang tot de juiste specialisten. Novicare investeert veel in innovatie en efficiënte werkprocessen, waardoor nu en in de toekomst ondanks het tekort aan gespecialiseerde behandelaren zoveel mogelijk patiënten kunnen worden geholpen.

Jan Willem van Oostveen, directeur Beleggingen bij PFZW: ‘Als Nederlands pensioenfonds van de sector zorg en welzijn beleggen we graag in de zorg. Zeker als het beleggingen zijn die het werk van onze deelnemers verlicht of efficiënter maakt. Via Gilde Healthcare hebben we in de loop der jaren al veel mooie beleggingen in de zorg kunnen doen. En wat het extra mooi maakt: het rendement ervan vloeit direct weer terug naar het pensioen van iedereen die in deze sector werkt.’ 

In 2017 heeft Gilde, samen met PGGM als co-investeerder, een meerderheidsbelang genomen in de bedrijven Mercachem en Syncom en deze bedrijven gefuseerd. Mercachem en Syncom spelen een belangrijke, maar vaak onzichtbare rol in de ontwikkeling van nieuwe medicijnen. Het zijn dienstverleners die in opdracht van biotech- en farmabedrijven nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen. Het samenvoegen van beide bedrijven, gecombineerd met organische groei en een aantal acquisities, heeft de portfolio van activiteiten en klanten flink doen groeien. De naam is gewijzigd in Symeres en het bedrijf is uitgegroeid tot een van de grootste Europese spelers in haar segment. Gilde en PGGM hebben het bedrijf succesvol verkocht aan Keensight Capital in 2021.

De eerste keer dat PFZW heeft belegd in een fonds van Gilde Healthcare was in 2011 (€ 21 miljoen), de tweede keer in 2014 (€ 29 miljoen), de derde keer in 2018 (€ 30 miljoen). In dit vierde fonds, Gilde Healthcare Private Equity IV, belegt PFZW € 40 miljoen. 

Joris Zorg