PFZW verhoogt in 2024 pensioenen met 4,8%

08-11-2023 | De kranten schreven de afgelopen maand dat pensioenfondsen weinig trek hadden om de pensioenen te verhogen. Niets is minder waar. Als het verantwoord kan, willen we de pensioenen zo veel mogelijk laten meegroeien met de stijgende prijzen. PFZW verhoogt op 1 januari 2024 de pensioenen met 4,8%. 

We vinden die verhoging nodig, omdat steeds meer mensen moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. De prijzen van gas en licht en de rekening aan de benzinepomp zijn de afgelopen maanden flink gedaald. Maar wie aan de kassa van de supermarkt afrekent, merkt daar weinig van. Eten, drinken en andere dagelijkse zaken zijn nog steeds een heel stuk duurder dan een jaar of twee geleden. Een verhoging van de pensioenen kunnen onze gepensioneerden dus goed gebruiken. En ook voor wie nog niet met pensioen is, verhogen we het opgebouwde pensioen.

De jaarlijkse verhoging is mede afhankelijk van de prijsinflatie. Daarmee was dit jaar iets bijzonders aan de hand. De prijzen van gas en licht waren namelijk op een andere manier in de prijsinflatie verwerkt dan het voorafgaande jaar. De door het CBS gepubliceerde prijsinflatie was daardoor laag. Binnen de grenzen van ons verhogingsbeleid zijn wij daarom uitgegaan van een prijsinflatie waarin de prijzen van energie van vorig jaar op dezelfde manier zijn verwerkt als dit jaar. Wilt u precies weten hoe we komen aan een percentage van 4,8 voor deze verhoging? U leest het op onze website.

Door diverse omstandigheden konden we als bestuur van PFZW de pensioenen jarenlang niet of maar een heel klein beetje verhogen. Gelukkig is dat nu anders. In oktober vorig jaar verhoogden we de pensioenen voor het eerst in lange tijd, met 2,7%. In januari 2023 kwam daar nog 6% bij. Met de nieuwe verhoging van begin 2024, zijn de pensioenen in vijftien maanden tijd dan in totaal met ruim 13% gestegen.

Financiële gezondheid

Met onze huidige financiële gezondheid, is dit wat we als bestuur verantwoord vinden. We kijken daarbij naar de belangen van álle deelnemers, jong en oud. Twee zaken vinden we daarbij extra belangrijk. Ten eerste willen we financieel gezond zijn als we in 2026 overstappen naar het nieuwe PFZW-pensioen. Ten tweede willen we een beetje vet op de botten houden om de kans op een verlaging van de pensioenen zo klein mogelijk te houden. 

We zijn daarom blij dat we met deze verhoging enigszins kunnen compenseren voor de sterk gestegen kosten van levensonderhoud van iedereen in de sector zorg en welzijn die bij PFZW  pensioen ontvangt of opbouwt.

En voor ik het vergeet: een ander belangrijk besluit dat we hebben genomen is dat de pensioenpremie gelijk blijft in 2024 met 25,8%. Dat is goed nieuws voor werkgevers én voor werknemers, want zij betalen per slot van rekening samen de maandelijkse pensioenpremie.

Ilse van der Weiden
Bestuurslid PFZW