Uw pensioen in 2024

Het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) heeft besloten om, met ingang van 1 januari 2024, de pensioenen met 4,8% te verhogen. Dit betekent dat uw pensioen omhoog is gegaan en meegroeit met de stijgende kosten in levensonderhoud. 

Wat is indexatie?

Lonen en prijzen stijgen elk jaar. Daarom probeert Pensioenfonds Zorg en Welzijn uw pensioen ook elk jaar te verhogen. Die verhoging heet indexering. Het bestuur van het pensioenfonds besluit elk jaar opnieuw of uw pensioen wordt verhoogd. Het is dus nooit zeker óf uw pensioen in de toekomst wordt verhoogd en ook niet met hoeveel.

Wat betekent dit voor mij

In MijnPFZW kunt u zien wat de verhoging precies voor uw situatie betekent.