Indexatiebeleid PFZW 2025

PFZW kiest voor een indexatiebeleid dat voorzichtig omgaat met het verlagen of verhogen van de pensioenen. Wat dit precies betekent voor pensioenen in 2025 hoort u medio november 2024. De inflatie en dekkingsgraad van 30 september 2024 bepalen de verhoging per 1 januari 2025.

Indexatie
  • Bij een dekkingsgraad tussen 110% en 115%: er is beperkt ruimte om te kunnen verhogen.  De verhoging is nooit hoger dan de prijsinflatie. De ruimte loopt op van 0% (geen ruimte voor verhoging) bij 110% dekkingsgraad (geen ruimte voor verhoging) naar een verhoging van 2,2% bij 115% dekkingsgraad. 

  • Bij een dekkingsgraad hoger dan 115%: er is ruimte om te verhogen. De verhoging is nooit hoger dan de prijsinflatie. De ruimte loopt op van 2,2% verhoging bij 115% dekkingsgraad naar bijvoorbeeld 6,7% bij 120% dekkingsgraad. 

Twee redenen voor voorzichtigheid

  1. Alle reserves nu in één keer aanspreken, is niet verstandig. Ook willen we de kans zo klein mogelijk houden dat we de pensioenen de komende jaren moeten verlagen. Daarom zijn we nu voorzichtig, zeker omdat de economische verwachtingen erg onzeker zijn. 
  2. Een tweede reden voor voorzichtigheid is de komende overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Om die overstap voor iedereen goed te kunnen regelen, helpt het als we wat reserves achter de hand houden. 

Geen verlaging van pensioenen in 2025 verwacht

PFZW heeft als doel om per 1 januari 2026 de pensioenen om te zetten naar de nieuwe regeling. Wettelijk is bepaald dat dit alleen kan bij een dekkingsgraad die hoog genoeg is voor een evenwichtige overstap. Op basis van de afspraken die sociale partners hebben gemaakt, heeft PFZW besloten dat het voor deze grens 102,6% aanhoudt. De dekkingsgraad eind 2023 lag hier ruim boven. Daarom is er bij het overbruggingsplan dat in juli 2024 is ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB) geen sprake van een pensioenverlaging. Jaarlijks bekijkt PFZW per 31 december of het ingediende plan nog voldoet.

Overstap naar nieuwe regels in 2026

PFZW kiest ervoor in 2026 over te stappen naar de nieuwe regels voor pensioen. De huidige pensioenen worden dan omgezet naar de nieuwe regeling. We zijn ons daar nu op aan het voorbereiden en liggen goed op schema. Tijdens deze transitieperiode mag PFZW gebruik maken van transitieregels die gaan over het verhogen en verlagen van pensioen (dit heet het transitie-FTK). Het PFZW-bestuur heeft ervoor gekozen om gebruik te maken van het transitie-FTK. Daar hoort bij dat PFZW in juli 2024 een overbruggingsplan heeft ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB).