Wat betekent deze verhoging voor een gemiddeld pensioen bij PFZW?

Hieronder ziet u een algemene berekening bij een gemiddeld ouderdomspensioen van 9.000 euro bruto per jaar:

 

Voor verhoging

Na verhoging

Verschil

Jaarbedrag (met vakantiegeld)

9.000,00

9.243,00

+243,00

Maandbedrag (zonder vakantiegeld)

694,44

713,19

+18,75

Waarom kunnen we uw pensioen verhogen?

Er zijn nieuwe regels voor het verhogen van pensioenen. Vanaf 1 juli mogen pensioenfondsen pensioenen verhogen (indexeren) als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 105%. Op 31 mei 2022 was de beleidsdekkingsgraad bij PFZW 105,2%. Daarom kunnen wij de pensioenen verhogen. Het percentage waarmee we gaan verhogen is gebaseerd op de prijsstijging in de periode van september 2020 tot september 2021.

Wat betekent dit voor uw AOW?

Naast uw ouderdomspensioen van PFZW ontvangt u ook AOW van de overheid. Of uw AOW ook omhoog gaat, is een beslissing van de overheid. Uw totale inkomen kan dan dus ook stijgen. De AOW-bedragen vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Waarom kunnen we uw pensioen niet nog meer verhogen?

Wij moeten ook rekening houden met de pensioenen die we in de toekomst moeten betalen. En bovendien moeten we pensioen langer betalen om omdat we steeds ouder worden. Wij zien ook wel in dat 2,7% een kleine verhoging is. Zeker omdat we de afgelopen jaren de pensioenen niet hebben kunnen verhogen, waardoor u een achterstand heeft opgelopen. Toch zijn we blij dat we in deze tijd van stijgende prijzen de aanspraken en pensioenen een stukje kunnen verhogen.

Wat zijn de nieuwe regels over indexeren?

De overheid heeft besloten dat komend jaar de regels om (gedeeltelijk) te verhogen soepeler worden. Pensioenfondsen mogen de pensioenen door deze versoepeling verhogen bij een beleidsdekkingsgraad van 105% of hoger. Dat betekent dat er € 1,05 in kas moet zijn voor elke euro die wij betalen aan pensioen.  

Pas bij een beleidsdekkingsgraad van rond de 125% mogen wij uw pensioen volledig laten meestijgen met de prijzen.  

Houdt uw pensioen zijn waarde?

PFZW heeft de ambitie om de pensioenen mee te laten stijgen met de prijsontwikkeling volgens de consumentenprijsindex gemeten over de periode van september ten opzichte van september van het jaar daarvoor (over 2021: 2,7%).

Wij besluiten elk jaar of we kunnen indexeren. Er moet namelijk wel genoeg financiële ruimte zijn om de pensioenen te kunnen verhogen. Per 1 januari 2022 was deze ruimte er helaas niet. Door gebruik te maken van een tijdelijke maatregel kunnen we alsnog indexeren en dat doen met 2,7% we per 1 oktober 2022. Over indexering per 1 januari 2023 moet nog een besluit worden genomen.

De afgelopen 10 jaar heeft PFZW uw pensioen als volgt verhoogd:

Overzicht indexatie 2013-2022
Datum Verhoging/indexering Ambitie van PFZW Prijsontwikkeling1
01-01-2022 0,00% 2,70% 2,70%
01-01-2021 0,00% 1,10% 1,30%
01-01-2020 0,00% 2,60% 2,60%
01-01-2019 0,00% 1,90% 1,70%
01-01-2018 0,00% 1,50% 1,40%
01-01-2017 0,00% 1,29% 0,30%
01-01-2016 0,00% 0,68% 0,60%
01-01-2015 0,00% 0,48% 1,00%
01-01-2014 0,94% 1,88% 2,50%
01-01-2013 0,00% 1,67% 2,50%

1 Consumentenprijsindex (cpi) van CBS ‘niet afgeleid’.

Wij verwachten uw pensioen de komende jaren regelmatig niet of niet volledig te kunnen verhogen.