Wat betekent dit voor u?

Uw brutopensioen gaat in 2021 niet omhoog. Het nettobedrag dat u maandelijks op uw bankrekening ontvangt, kan wel veranderen. Dat komt door de belasting en bijdrage Zorgverzekeringwet die u over uw pensioen betaalt. De overheid stelt de hoogte daarvan elk jaar vast. U vindt uw nieuwe maandbedrag in uw betalingsbericht van januari 2021

Wat betekent dit voor uw AOW?

Naast uw ouderdomspensioen van PFZW ontvangt u ook AOW van de overheid. Uw AOW gaat mogelijk wel omhoog. Dit is een beslissing van de overheid. Uw totale inkomen kan dan dus wel stijgen. De AOW-bedragen voor 2021 vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Pensioen in de toekomst

We verwachten dat uw pensioen ook de komende jaren niet kan meestijgen met de prijzen. Volgens de huidige regels hebben wij daarvoor onvoldoende geld in kas.

Hogere premie voor werkenden die pensioen opbouwen

Om de financiële situatie van PFZW te verbeteren, wordt in 2021 de pensioenpremie verhoogd. Mensen die werken en pensioen opbouwen, gaan dus samen met hun werkgevers meer betalen voor het pensioen.

Kans op verlagen in 2021

Als de dekkingsgraad op 31 december 2020 bekend is, weten we of de pensioenen in 2021 moeten worden verlaagd. Die kans is nog steeds reëel. Hierover informeren wij u begin 2021.

Wanneer wel verhogen?

PFZW mag volgens de huidige regels de pensioenen gedeeltelijk laten meestijgen met de prijzen als de beleidsdekkingsgraad 110% of hoger is. Dat betekent dat er € 1,10 in kas moet zijn voor elke euro die wij betalen aan uw pensioen. Pas bij een beleidsdekkingsgraad van rond de 125% mogen wij uw pensioen volledig laten meestijgen met de prijzen.

De hervorming van het pensioenstelsel

De wetgeving rondom het nieuwe pensioenstelsel wordt op dit moment verder uitgewerkt. We houden u zo goed mogelijk op de hoogte van alle ontwikkelingen en wat deze voor uw pensioen kunnen betekenen.

Houdt uw pensioen zijn waarde?

Vanaf 2017 is het onze ambitie om de pensioenen mee te laten stijgen met de prijsontwikkeling volgens de consumentenprijsindex gemeten over de periode van september ten opzichte van september van het jaar daarvoor (over 2020: 1,1%). Tot 2017 was het onze ambitie om de loonontwikkeling in de sector te volgen.

Wij besluiten elk jaar of er kan worden geïndexeerd. Er moet namelijk wel genoeg financiële ruimte zijn. Deze ruimte was er het afgelopen jaar niet. Uw pensioen wordt per 1 januari 2021 dus helaas niet verhoogd. 

De afgelopen jaren heeft PFZW uw pensioen als volgt verhoogd. 

 

Overzicht indexatie 2011-2020
Datum Verhoging/indexering Ambitie van PFZW Prijsontwikkeling
01-01-2020 0,00% 2,60% 2,60%
01-01-2019 0,00% 1,90% 1,70%
01-01-2018 0,00% 1,50% 1,40%
01-01-2017 0,00% 1,29% 0,30%
01-01-2016 0,00% 0,68% 0,60%
01-01-2015 0,00% 0,48% 1,00%
01-01-2014 0,94% 1,88% 2,50%
01-01-2013 0,00% 1,67% 2,50%
01-01-2012 0,00% 1,43% 2,30%
01-01-2011 0,00% 1,56% 1,30%

​​​​Wij verwachten uw pensioen de komende jaren regelmatig niet of niet volledig te kunnen verhogen. Daarnaast is er helaas nog steeds een kans dat wij de pensioenen moeten verlagen. ​​