Wat betekent dit voor u?

Uw bruto pensioen gaat in 2022 niet omhoog. Het nettobedrag dat u maandelijks op uw bankrekening ontvangt, kan wel veranderen. Dat komt door de belasting en bijdrage Zorgverzekeringwet die u over uw pensioen betaalt. De overheid stelt de hoogte daarvan elk jaar vast. U vindt uw nieuwe maandbedrag in uw betalingsbericht van januari 2022. 

Wat betekent dit voor uw AOW?

Naast uw ouderdomspensioen van PFZW ontvangt u ook AOW van de overheid. Uw AOW gaat mogelijk wel omhoog. Dit is een beslissing van de overheid. Uw totale inkomen kan dan dus wel stijgen. De AOW-bedragen vindt u op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Waarom kunnen we uw pensioen niet verhogen?

De regering heeft bepaald dat in 2022 de pensioenen geïndexeerd mogen worden vanaf een dekkingsgraad van 105%. PFZW gaat dit niet halen. PFZW en andere pensioenfondsen hebben veel geld in kas. Maar door de wettelijke regels is er nog steeds geen ruimte om te indexeren. Dat vinden wij ook steeds moeilijker om uit te leggen. Daarnaast moeten wij rekening houden met de pensioenen die we moeten uitbetalen in de toekomst. Die stijgen door de rente en toenemende levensverwachting. Dus we moeten langer de pensioenen uit kunnen betalen.

Wij richten ons nu vol op het nieuwe pensioenstelsel, waarvoor de overheid nu wetgeving aan het maken is. Als het nieuwe stelsel start in 2026 kunnen we de pensioenen verhogen als het goed gaat met de economie. Maar ook dan is er kans op verlagen van pensioen als het slecht gaat met de economie. 

Wanneer wel verhogen?

PFZW mag volgens de huidige regels de pensioenen gedeeltelijk laten meestijgen met de prijzen als de beleidsdekkingsgraad 105% of hoger is. Dat betekent dat er € 1,05 in kas moet zijn voor elke euro die wij betalen aan uw pensioen. Pas bij een beleidsdekkingsgraad van rond de 125% mogen wij uw pensioen volledig laten meestijgen met de prijzen. De beleidsdekkingsgraad wordt berekend over een gemiddelde van de afgelopen 12 dekkingsgraden.

Kans op verlagen in 2022

PFZW hoefde in 2021 de pensioenen niet te verlagen. De verwachting is dat we ook in 2022 de pensioenen niet hoeven te verlagen. Zodra de dekkingsgraad op 31 december 2021 bekend is, vindt u hier meer informatie over onze financiële situatie.

Hogere premie voor werkenden

Om de financiële situatie van PFZW te verbeteren, wordt in 2022 de pensioenpremie verhoogd. Mensen die werken en pensioen opbouwen, gaan dus samen met hun werkgevers meer betalen voor hun pensioen.

Houdt uw pensioen zijn waarde?

Vanaf 2017 is het onze ambitie om de pensioenen mee te laten stijgen met de prijsontwikkeling volgens de consumentenprijsindex. De ontwikkeling is gemeten over de periode van september ten opzichte van september van het jaar daarvoor (over 2021: 2,7%). Tot 2017 was het onze ambitie om de loonontwikkeling in de sector te volgen.

Wij besluiten elk jaar of er kan worden geïndexeerd. Er moet namelijk wel genoeg financiële ruimte zijn. Deze ruimte was er het afgelopen jaar niet. Uw pensioen wordt per 1 januari 2022 dus helaas niet verhoogd. 

De afgelopen jaren heeft PFZW uw pensioen als volgt verhoogd. 

Overzicht indexatie 2012-2021
Datum Verhoging/indexering Ambitie van PFZW Prijsontwikkeling
01-01-2021 0,00% 1,10% 1,30%
01-01-2020 0,00% 2,60% 2,60%
01-01-2019 0,00% 1,90% 1,70%
01-01-2018 0,00% 1,50% 1,40%
01-01-2017 0,00% 1,29% 0,30%
01-01-2016 0,00% 0,68% 0,60%
01-01-2015 0,00% 0,48% 1,00%
01-01-2014 0,94% 1,88% 2,50%
01-01-2013 0,00% 1,67% 2,50%
01-01-2012 0,00% 1,43% 2,30%