Statement over beleggingen in ondernemingen met belangen in Myanmar

30-03-2021 | PFZW is aangesproken op beleggingen in ondernemingen met belangen in Myanmar. Dit land gaat, sinds het leger in februari een staatsgreep heeft gepleegd, gebukt onder een militaire junta. PFZW vindt deze situatie uiterst zorgelijk.

PFZW is geen directe financier van de Myanmarese overheid. Wij volgen sancties van de Europese Unie (EU) tegen dit land en sluiten daarom beleggingen in Myanmarese staatsobligaties uit.

Onze beleggingen in beursgenoteerde ondernemingen met belangen in Myanmar zijn onderdeel van onze wereldwijd gespreide, passief beheerde beleggingsportefeuille. Wij willen dat deze portefeuille minimaal voldoet aan de richtlijnen voor maatschappelijk en verantwoord ondernemen, zoals die zijn opgesteld door de OESO. Mensenrechten is een belangrijk aspect dat wordt meegewogen in onze beleggingen, naast financiële aspecten en impact op milieu en klimaat.

Om dit vast te stellen, screenen we regelmatig al onze beleggingen. Daarbij maken we gebruik van data van een externe, onafhankelijke dataleverancier. Ondernemingen waar sprake is van zeer ernstige overtredingen van deze normen, kunnen in aanmerking komen voor het verkopen van onze belangen. Met andere, ernstige overtreders kan PFZW haar invloed als aandeelhouder aanwenden.

PFZW bestudeert nu zeer zorgvuldig wat de rol van de genoemde ondernemingen in Myanmar is. Daarbij betrekken we ook eventuele nieuwe informatie van onze dataleverancier. Deze analyse, in combinatie met ons beleggingsbeleid, bepaalt eventuele vervolgacties.