We beleggen in...

Om het rendement op onze beleggingen zo hoog en stabiel mogelijk te houden, spreiden we onze beleggingen. Dat doen we door uw pensioenpremies te beleggen in onder andere aandelen en obligaties. 

Bijdrage aan de SDG's
We willen dat in 2030 minstens 30% van onze beleggingen bijdraagt aan een SDG. Onze tussentijdse doelstelling voor 2025 om minstens 20% te beleggen in bedrijven en projecten die bijdragen aan de SDG's hebben we inmiddels gehaald. Eind 2022 hadden we 21,5% (€ 46,7 miljard) van het totaal belegde vermogen belegd in projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling. We noemen deze beleggingen Sustainable Development Investments (SDI's). 

Beleggingswereldkaart
De beleggingswereldkaart geeft een globaal beeld van onze beleggingen in aandelen en obligaties wereldwijd. Deze gegevens worden ieder half jaar geactualiseerd. Per land is inzichtelijk hoeveel en waarin we beleggen. Ook ziet u per land:

  • in welke sectoren en bedrijven we beleggen.
  • de bijdragen aan de SDG's (Sustainable Development Goals).
  • met welke bedrijven we in gesprek zijn over duurzaamheid (Engagements).

€ 237 miljard

€ 47 miljard

Beleggingswereldkaart | PFZW
Actief aandeelhouderschap voor de beleggingen met:
Totaal aan duurzame beleggingen aan SDG's
Onderneming
Per sector Belang in €
Onderneming Belang in € Type

Op continent- en landniveau zijn alle beleggingen van PFZW opgenomen in de marktwaarde. De waarde van individuele beleggingen in een land komt niet altijd overeen met het totaal. Dat komt omdat alleen beursgenoteerde aandelen en obligaties worden vermeld. Obligatiebeleggingen worden op de beleggingswereldkaart weergegeven op het niveau van dochterondernemingen. 

Aan de gegevens in de beleggingswereldkaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Aanpassingen in beleggingen

PFZW publiceert van alle beleggingen overzichtslijsten op de website. Twee keer per jaar past PFZW deze lijsten aan. Dit communiceren we drie maanden later op onze website, om te voorkomen dat andere beleggers inspelen op onze beslissingen, waarmee de belangen van onze deelnemers zouden worden geschaad.

De gepubliceerde data betreffen de stand per 31-1-2024.