Uw pensioen blijft naar verwachting in 2025 gelijk

Ons doel is om de pensioenen elk jaar te verhogen en mee te laten stijgen met de stijgende prijzen. Het bestuur van PFZW bekijkt ieder jaar of er ruimte is om uw pensioen te kunnen verhogen. Het is dus nooit zeker óf uw pensioen in de toekomst wordt verhoogd en ook niet met hoeveel. Onze verwachting nu is dat uw pensioen in 2025 hetzelfde blijft als uw pensioen van dit jaar. 

De prijsinflatie en onze dekkingsgraad van 30 september 2024 bepalen of er voldoende ruimte is om uw pensioen te kunnen verhogen. In november weten we dit zeker en hoort u wat dit betekent voor uw pensioen.  

Overstap naar nieuwe regels 2026  
Uw pensioen wordt in 2026 omgezet naar de nieuwe regeling. We bereiden ons daar nu op voor. Tot die tijd maken wij gebruik van ruimere regels voor het verhogen en verlagen van pensioen. Zo kunnen we de afspraken die we hebben gemaakt met de sociale partners nakomen. Die regels maakten vorig jaar het eerder verhogen van uw pensioen mogelijk.

In totaal hebben wij uw pensioen in oktober 2022, januari 2023 en januari 2024 met 13% kunnen verhogen. Wij verwachten dat er nu onvoldoende ruimte is om uw pensioen te verhogen in 2025. Wij begrijpen dat dit misschien anders is dan u had gehoopt.  

Voorzichtig omgaan met verhogen van pensioen  
Het geld dat gebruikt kan worden voor verhoging van uw pensioen hangt af van de hoogte van de dekkingsgraad. De dekkingsgraad komt daarbij nooit onder het vastgestelde niveau (minimaal 110%).  Hieronder ziet u de afspraken voor verhoging van uw pensioen:

Indexatie
  • Bij een dekkingsgraad tussen 110% en 115%: er is beperkt ruimte om te kunnen verhogen.  De verhoging is nooit hoger dan de prijsinflatie. De ruimte loopt op van 0% (geen ruimte voor verhoging) bij 110% dekkingsgraad (geen ruimte voor verhoging) naar een verhoging van 2,2% bij 115% dekkingsgraad. 

  • Bij een dekkingsgraad hoger dan 115%: er is ruimte om te verhogen. De verhoging is nooit hoger dan de prijsinflatie. De ruimte loopt op van 2,2% verhoging bij 115% dekkingsgraad naar bijvoorbeeld 6,7% bij 120% dekkingsgraad. 

Heeft u vragen? 
Op deze pagina staat veel informatie. Wij hebben veelgestelde vragen op onze website geplaatst. U kunt ook contact opnemen met onze klantenservice

Laat het ons weten als niet alles op deze pagina duidelijk is. Wij kunnen gemakkelijk de informatie op de website aanpassen om u nog beter van dienst te zijn. 
 

Meer informatie over pensioen bij ons