Drs. J. (Jorick) de Bruin

Bestuurslid PFZW
Lid Commissie pensioenbeleid, klantbediening en communicatie (CPC)

Voordragende organisatie

CNV Connectief

Nevenfunctie uit hoofde van bestuur

Geen

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • cao-onderhandelaar bij CNV Connectief in de sector Zorg & Welzijn