Voordragende organisatie

CNV Connectief

Nevenfunctie uit hoofde van bestuur

Geen

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • Cao-onderhandelaar bij CNV Connectief in de sector Zorg & Welzijn