Ir A.B.J. (André) ten Damme RC

Bestuurslid PFZW
Lid Commissie integraal Risicomanagement  (CIRM)

Voordragende organisatie
ActiZ

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW
Geen

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • lid raad van toezicht Diabetesfonds
  • lid raad van toezicht Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht
  • lid adviescommissie Poortwachtersfunctie Stichting Maatschappij en Veiligheid
  • lid van de advisory committee van Cronos Groep