Voordragende organisatie
ActiZ

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW
Geen

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • lid raad van toezicht Diabetesfonds
  • lid raad van toezicht Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs voor Zuidoost-Utrecht
  • lid adviescommissie  Poortwachtersfunctie Stichting Maatschappij en Veiligheid
  • lid van de advisory committee van Cronos Groep