Voordragende organisatie

  • NU'91
  • FBZ

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW

  • Geen

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • Expert Boardmember Investments Pension Fund Sabic, Chair Investment Committee
  • Lid advisory board fonds Syntrus Achmea real estate & finance
  • Extern voorzitter auditcommissie Pensioenfonds Huisartsen