Voordragende organisatie

FNV Zorg en Welzijn

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW

Geen

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • pensioenbestuurder FNV¬†
  • lid werkgroep Pensioen van de Stichting van de Arbeid