Drs. L.F.A.M. (Leonne) Jansen

Bestuurslid PFZW
Lid Commissie integraal Risicomanagement  (CIRM)
Voorzitter Commissie Balansmanagement (CBM)

Voordragende organisatie

FNV Zorg en Welzijn

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW

Geen

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • pensioenbestuurder FNV 
  • lid werkgroep Pensioen van de Stichting van de Arbeid