Voordragende organisatie
ActiZ

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW
Bestuurslid Pensioenfederatie

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • Voorzitter Raad van Toezicht Lister
  • Lid Raad van Toezicht Carintreggeland