Voordragende organisatie
ActiZ

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW
Geen

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • voorzitter Raad van Bestuur Stichting Zorggroep Elde Maasduinen