Voordragende organisatie

NVZ

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW

Geen.

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • lid Bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden van de NVZ
  • voorzitter Raad van Toezicht Stap Algemeen Pensioenfonds
  • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Sint Jacob te Haarlem
  • lid raad van advies Amstelland Zorg BV