Drs. J.M.J. (Jacques) Moors

Bestuurslid PFZW
Lid Commissie Bestuurlijke  Zaken (CBZ)
Lid Commissie pensioenbeleid, klantbediening en communicatie (CPC)

Voordragende organisatie

NVZ

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW

Geen

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • lid Bestuursadviescommissie Arbeidsvoorwaarden van de NVZ
  • voorzitter Raad van Toezicht Stap Algemeen Pensioenfonds
  • voorzitter Raad van Toezicht Stichting Sint Jacob te Haarlem
  • lid raad van advies Amstelland Zorg BV