Voordragende organisatie

ActiZ, organisatie van zorgondernemers

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW

Geen.

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • onafhankelijk adviseur - eigenaar, TOM Consulting
  • voorzitter raad van toezicht Pensioenfonds UWV