O.M.C. (Odette) Perik

Bestuurslid PFZW

Voordragende organisatie

ActiZ, organisatie van zorgondernemers

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW

Geen

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • onafhankelijk adviseur-eigenaar, TOM Consulting
  • voorzitter raad van toezicht Pensioenfonds UWV