Voordragende organisatie
NVZ

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW
Geen

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • Hoogleraar Finance en directeur, Erasmus Platform for Sustainable Value Creation,  Rotterdam School of Management Erasmus Universiteit, Rotterdam
  • Non-Resident Fellow, Bruegel, Brussel
  • Co-voorzitter, Sustainable Finance Lab, Utrecht