Drs. M.H.A.C.J. (Mariëtte) Simons

Bestuurslid PFZW
Lid Commissie Beleggingen (CB)

Voordragende organisaties

Gekozen bestuurslid door pensioengerechtigden

Nevenfuncties vanuit bestuur PFZW

Geen

Functies relevant voor bestuursfunctie

  • lid Raad van Advies en lid Redactieraad Pensioen Bestuur & Management (PBM)
  • lid visitatiecommissie en docent – op ad-hocbasis
  • risicomanager bestuursbureau Pensioenfonds KLM Vliegend Personeel (parttime)
  • lid verantwoordingsorgaan HiBin pensioenfonds
  • lid raad van advies Stichting NIMF