Commissie van beroep

​Is er een geschil over een bestuursbesluit tussen werkgevers en PFZW? Dan doet de commissie van beroep daarover uitspraak.

Waarover oordeelt de commissie?

De commissie van beroep oordeelt aan de hand van het pensioenreglement of het bestuur van PFZW juist heeft besloten. Of dat juist de partij die het beroep aantekent gelijk heeft. Dat kan bijvoorbeeld als de toepassing van een artikel van het pensioenreglement tot een niet-bedoeld gevolg leidt. De commissie oordeelt dus niet over de artikelen van het pensioenreglement zelf, maar over de toepassing daarvan.

Wie kunnen beroep instellen?

Aangesloten instellingen die het oneens zijn met een besluit van PFZW. 

Let op: voor zaken die zijn aangebracht voor 1 juli 2023 door deelnemers en gewezen deelnemers geldt dat zij ook in beroep kunnen bij de commissie van beroep.

Hoe kunt u beroep instellen?

Schrijf een brief en stuur deze naar onderstaand adres. Geef in uw brief aan om welk bestuursbesluit het gaat en licht toe waarom u het er niet mee eens bent. Stuur eventueel een kopie van het besluit mee en andere relevante papieren. 

Het secretariaat van de commissie van beroep 
p/a Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn 
Postbus 4004 
3700 KA Zeist 

Onafhankelijk

De voorzitter en de leden zijn onafhankelijk. Zij mogen geen belang hebben bij de partijen die een geschil hebben. De commissie heeft een eigen reglement dat aansluit op de statuten van PFZW.  U vindt het reglement van de commissie van beroep in de Statuten en reglementen van PFZW.

Samenstelling

Voorzitter

  • -

Leden

  • Pieter Fluit
  • Astrid Creutzberg
  • Willem Wille (plaatsvervangend lid)

Secretaris

  • Jan van der Torre

Uitspraak

De commissie van beroep oordeelt naar redelijkheid. Dit betekent dat de commissie zorgvuldig naar uw beroep kijkt en besluit of u al dan niet gelijk hebt.