Arbeidsongeschiktheidspensioen en een IVA-uitkering, wat kan ik verwachten?

Als u niet kan werken en de kans op herstel klein is, ontvangt u een IVA-uitkering vanuit UWV. De IVA-uitkering is een maandelijks inkomen vanuit UWV. Misschien heeft u ook recht op arbeidsongeschiktheidpensioen van PFZW. Deze inkomsten ontvangt u van PFZW naast uw IVA-uitkering.

Wat is arbeidsongeschiktheidspensioen?

Arbeidsongeschiktheidspensioen is een extra inkomen dat u ontvangt van PFZW als u (gedeeltelijk) niet meer kan werken. Het is een extra inkomen dat u krijgt bovenop de IVA-uitkering van UWV die u al ontvangt. Zo hoeft u zich minder zorgen te maken over uw inkomen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat niet af van uw ouderdomspensioen.

Heb ik recht op arbeidsongeschiktheidspensioen?

ledereen die pensioen opbouwt bij PFZW is automatisch verzekerd voor arbeidsongeschiktheidspensioen. U komt hiervoor in aanmerking als u:

  • een IVA-uitkering heeft
  • ziek bent geworden terwijl u pensioen opbouwde bij PFZW, tijdens onbetaald verlof of tijdens een WW of een andere loongerelateerde uitkering meteen na uw pensioenopbouw bij PFZW. Het is belangrijk dat u bescherming bij ontslag heeft aangevraagd. Op de volgende pagina vindt u hierover meer informatie: bescherming bij verlof, werkloosheid en ziekte.
  • Uw salaris is hoger is dan € 71.628,00 bruto per jaar

Hoe hoog is het arbeidsongeschiktheidspensioen?

De hoogte van het arbeidsongeschiktheidspensioen is afhankelijk van uw mate van arbeidsongeschiktheid. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is samen met de IVA-uitkering ongeveer 75% van uw laatstverdiende salaris bij volledige arbeidsongeschiktheid. Werkt u naast uw IVA-uitkering? Dan gaat PFZW uit van een lagere arbeidsongeschikheidsklasse. U ontvangt dan minder arbeidsongeschiktheidspensioen.

Wat moet ik doen om arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen?

U hoeft niets te doen. Wij krijgen de informatie over uw arbeidsongeschiktheid automatisch door van UWV. Als u recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt u automatisch bericht. Dit kan even duren. U ontvangt gemiddeld binnen drie maanden bericht van PFZW.

Wat gebeurt er met mijn arbeidsongeschiktheidspensioen bij een wijziging?

Verandert er iets in de mate van uw arbeidsongeschiktheid? Wordt uw inkomen hoger of lager of stopt uw uitkering? Wij krijgen deze wijzigingen automatisch door van UWW. U hoeft niets te doen. Wij passen uw arbeidsongeschiktheidspensioen aan. U ontvangt een bevestiging van ons.

Was deze informatie nuttig voor u?