Regel bescherming bij verlof, werkloosheid of ziekte

Als u tijdens uw verlof, werkloosheid of ziekte arbeidsongeschikt raakt, kunt u recht hebben op premievrije pensioenopbouw. Ook kunt u regelen dat uw partner en kinderen recht hebben op een volledig nabestaandenpensioen.

Wat is het?

Met 'bescherming bij verlof, werkloosheid of ziekte' is het mogelijk om bij arbeidsongeschiktheid recht te hebben op premievrije pensioenopbouw. Als u overlijdt in de periode dat u werkloos bent, dan komen uw partner en kinderen met 'bescherming bij verlof, werkloosheid of ziekte' in aanmerking voor volledig partnerpensioen of wezenpensioen. De bescherming kost u niets, maar u moet het wel zelf aanvragen.

De bescherming betekent het volgende:

 • Het nabestaandenpensioen (partnerpensioen en wezenpensioen) blijft volledig op risicobasis verzekerd zolang de bescherming geldt. 
 • Bij arbeidsongeschiktheid bouwt u pensioen op zonder premie te betalen.

Voor wie is het?

U kunt zich aanmelden voor bescherming bij verlof en werkloosheid als:

 • u onbetaald verlof heeft (​​bevallingsverlof, ouderschapsverlof, sabbatsverlof, langdurend zorgverlof, kortdurend zorgverlof, levensloopverlof, studieverlof, aanvullend geboorteverlof, adoptie- of pleegzorgverlof)
 • u ontslagen bent en een loongerelateerde uitkering krijgt (zoals WW of wachtgeld)
 • uw salaris daalt omdat u ziek bent
 • u een ziektewetuitkering krijgt

Wat kost het?

De bescherming bij verlof en werkloosheid kost u niets.

Hoe lang krijgt u het?

 • Heeft u onbetaald verlof, dan duurt de bescherming voor zolang u onbetaald verlof heeft.
 • Bent u werkloos, dan duurt de bescherming zolang u een loongerelateerde uitkering heeft.
 • Bij ziekte duurt de bescherming voor zolang u een lager salaris ontvangt.
  Let op: Gaat u vervroegd een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV ontvangen? Dan stopt de bescherming.

Aanvragen

Download het formulier en stuur dit naar ons op. Het adres staat op het formulier.

Wijzigingen in uw inkomen

Heeft u bescherming bij verlof, werkloosheid of ziekte en verandert er ondertussen iets in uw inkomen? Geef dat dan altijd aan ons door.