Arbeidsongeschiktheidspensioen en een WGA-uitkering, wat kan ik verwachten?

Als u gedeeltelijk niet meer kunt werken of helemaal niet kunt werken maar wel kan herstellen, ontvangt u een WGA-uitkering van UWV. De WGA-uitkering is een maandelijks inkomen vanuit UWV. Mogelijk heeft u ook recht op arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW. Deze inkomsten ontvangt u van PFZW naast uw WGA-uitkering.

Wat is arbeidsongeschiktheidspensioen?

Arbeidsongeschiktheidspensioen is een extra inkomen dat u ontvangt van PFZW als u (gedeeltelijk) niet meer kan werken. Het is een extra inkomen dat u krijgt bovenop de WGA-vervolguitkering van UWV die u al ontvangt. Zo hoeft u zich minder zorgen te maken over uw inkomen. Het arbeidsongeschiktheidspensioen gaat niet af van uw ouderdomspensioen.

Heb ik recht op arbeidsongeschiktheidspensioen?

ledereen die pensioen opbouwt bij PFZW is automatisch verzekerd voor arbeidsongeschiktheidspensioen.U komt hiervoor in aanmerking als u:

  • een WGA-vervolguitkering ontvangt
  • ziek bent geworden terwijl u pensioen opbouwde bij PFZW tijdens onbetaald verlof of tijdens een WW of een andere loongerelateerde uitkering meteen na uw pensioenopbouw bij PFZW. Het is belangrijk dat u bescherming bij ontslag heeft aangevraagd. Op de volgende pagina vindt u hierover meer informatie bescherming bij verlof, werkloosheid en ziekte.
  • Laatste salaris hoger was dan € 26.819,00 bruto per jaar

Hoe hoog is het arbeidsongeschiktheidspensioen?

Het arbeidsongeschiktheidspensioen bestaat uit twee vormen, namelijk WGA-hiaatpensioen en WIA-excedentpensioen. Als u in 2024 een salaris hoger had dan € 26.819,00 heeft u recht op het WGA-hiaatpensioen van PFZW. De hoogte van uw WGA-hiaatpensioen wordt bepaald door het uitkeringspercentage van UWV.

De WGA-vervolguitkering van UWV is een bepaald percentage van het minimumloon (in 2024 € 26.819,00). Wat u van UWV ontvangt, hangt af van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. UWV stelt een percentage vast tussen 35% en 80%. De hoogte van het WGA-hiaatpensioen dat u aanvullend van PFZW ontvangt, hangt af van het uitkeringspercentage dat UWV heeft vastgesteld. Dit WGA-hiaatpensioen wordt berekend over het verschil tussen het minimumloon en uw laatstverdiende salaris. Dat is het salaris dat u verdiende op 1 januari van uw tweede ziektejaar.

Het arbeidsongeschiktheidspensioen bestaat uit twee vormen, namelijk WGA-hiaatpensioen en WIA-excedentpensioen. Als u in 2024 een salaris hoger had dan € 71.628,00 heeft u recht op het WIA-excedentpensioen van PFZW.

  • In de eerste twee maanden
    Uw WIA-excedentpensioen van PFZW en uw WGA-uitkering van UWV bedragen samen ongeveer 75% van uw laatste salaris. Dat betekent 75% van het salaris dat u verdiende op 1 januari van uw tweede ziektejaar.
  • Na de eerste twee maanden
    Als u volledig arbeidsongeschikt bent: Uw WIA-excedentpensioen en uw WGA-uitkering bedragen samen ongeveer 70% van uw laatste salaris als u volledig arbeidsongeschikt bent. Uw laatste salaris is het bedrag dat u verdiende op 1 januari van uw tweede ziektejaar. Als u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent: De hoogte van het bedrag hangt af van het uitkeringspercentage dat UWV heeft vastgesteld.

Wat moet ik doen om arbeidsongeschiktheidspensioen aan te vragen?

U hoeft niets te doen. Wij krijgen de informatie over uw arbeidsongeschiktheid automatisch door van UWV. Als u recht heeft op arbeidsongeschiktheidspensioen ontvangt u automatisch bericht. Dit kan even duren. U ontvangt gemiddeld binnen drie maanden bericht van PFZW.

Wat gebeurt er met mijn arbeidsongeschiktheidspensioen bij een wijziging?

Verandert er iets in de mate van uw arbeidsongeschiktheid? Wordt uw inkomen hoger of lager of stopt uw uitkering? Wij krijgen deze wijzigingen automatisch door van UWW. U hoeft niets te doen. Wij passen uw arbeidsongeschiktheidspensioen aan. U ontvangt een bevestiging van ons.

Was deze informatie nuttig voor u?