Tijdens het 2e jaar dat u ziek bent

Als u ziek bent, kan dit gevolgen hebben voor uw salaris. En dus ook voor uw pensioenopbouw. Het is afhankelijk van uw cao en de afspraken met uw werkgever wat ziek zijn precies voor uw inkomen betekent.

Uw werkgever is verplicht u 2 jaar lang minstens 70% van uw brutosalaris te betalen. Bij de meeste werkgevers betekent dit:

  • in het 1e jaar: 100% van uw brutosalaris
  • in het 2e jaar: 70% van uw brutosalaris
    (samen 170% in plaats van de volledige 200%)

In bovenstaand voorbeeld krijgt u in het 2e jaar dat u ziek bent minder salaris en bouwt u daarom ook minder pensioen op. Misschien zijn er in uw cao of met uw werkgever afspraken gemaakt, waardoor u toch volledig pensioen opbouwt.

Heeft u deze afspraken niet? Dan kunt u ervoor kiezen op eigen kosten de pensioenopbouw aan te vullen. U betaalt dan zelf de aanvullende pensioenpremie. Dit heet vrijwillige voortzetting.

Bescherming bij ziekte

Voor uw partner

Wanneer u minder pensioen opbouwt, geldt dit ook voor uw partnerpensioen (oftewel: nabestaandenpensioen). Komt u te overlijden terwijl u minder pensioen opbouwt, dan krijgt uw partner ook mínder partnerpensioen dan wanneer u volledig werkte. Met bescherming krijgt uw partner meer pensioen, dan wanneer u geen bescherming heeft.

Met ‘bescherming bij verlof, werkloosheid en ziekte’ bent u hiervoor verzekerd. Overlijdt u terwijl u minder opbouwt en heeft u bescherming? Dan wordt het partnerpensioen berekend met uw oude salaris, alsof u toch volledig werkt.

Voor uw kind(eren)

Ook het wezenpensioen voor uw kind(eren) is dan verzekerd. Het wezenpensioen wordt onder andere gebaseerd op uw salaris. Overlijdt u terwijl u minder pensioen opbouwt en heeft u bescherming? Dan wordt het wezenpensioen berekend met uw oude salaris, alsof u toch een volledig pensioen opbouwde.

Met bescherming krijgen uw kinderen meer pensioen dan wanneer u geen bescherming heeft.

Let op! De bescherming geldt alleen zolang u ziek bent en hierdoor minder verdient. Verandert er iets in uw situatie, geef dit dan altijd aan ons door.

Aanvragen

Bescherming bij verlof, werkloosheid en ziekte kost u niets. U moet het alleen zelf aanvragen.

Was deze informatie nuttig voor u?