Blije doos, PFZW & privacy

U heeft op www.deblijedoos.nl (website van Wij Special Media) toestemming gegeven. Wij Special Media kan nu uw persoonsgegevens delen met PFZW. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens krijgen wij?

Wij krijgen de volgende persoonsgegevens van Wij Special Media: naam, email en geboortedatum.

Voor welk doel gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken deze gegevens zodat wij u eenmalig een mail kunnen sturen. Hierin leggen we uit wat er door PFZW is geregeld voor uw kind(eren).

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
We verwijderen uw persoonsgegevens 3 maanden nadat we de e-mail hebben verstuurd.

Hoe kunt u uw toestemming intrekken?
U kunt uw toestemming voor het delen van uw persoonsgegevens door Wij Special Media aan PFZW intrekken. Dit kan tot het moment waarop de eenmalige e-mail is verstuurd. U kunt hiervoor privacy.officer@pfzw.nl mailen. Geef in de mail uw naam, emailadres en geboortedatum aan ons door. En leg uit dat u uw toestemming wilt intrekken voor de uitwisseling tussen Wij Special Media (Blije Doos) en PFZW. Wij zullen dan uw persoonsgegevens zo snel mogelijk verwijderen.

Meer informatie
We gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Meer informatie kunt u lezen in de volgende hoofdstukken van de privacyverklaring.

  • beveiliging van uw persoonsgegeven
  • het uitoefenen van uw privacyrechte
  • het indienen van klachten