U ben niet met pensioen, u heeft geen geregistreerd partner en u heeft één of meer kinderen jonger dan 21 jaar

Het is goed om te weten wat er voor uw nabestaanden is geregeld als u overlijdt. En wat er dan met uw pensioen gebeurt. Dit leggen we u hieronder uit.

Uw partner heeft geen recht op partnerpensioen

U geeft aan dat u wel een partner heeft, maar dat u niet getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap of samenlevingsovereenkomst heeft. Hierom heeft uw partner heeft geen recht op partnerpensioen na uw overlijden. 

Toch partnerpensioen regelen

Wilt u dat uw partner wél in aanmerking komt voor partnerpensioen? Stel dan een notariële samenlevingsovereenkomst op en meld uw partner daarna aan bij PFZW. Als u met elkaar trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, hoeft u uw partner niet zelf aan te melden. Wij krijgen dit automatisch door van de gemeente.

Na uw AOW-leeftijd

Gaat u trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aan na uw AOW-leeftijd? Dan is er ook geen partnerpensioen opgebouwd. De partner heeft dan geen recht op partnerpensioen. Meld uw partner wel altijd aan, het kan zijn dat uw partner nog andere rechten heeft bij uw overlijden.

Wat is er geregeld voor uw kinderen?

Alleen kinderen jonger dan 21 jaar ontvangen wezenpensioen. Deze maandelijkse uitkering gaat in op de eerste dag van de maand na uw overlijden. U hoeft niet aan ons door te geven dat u kinderen heeft. Wij krijgen dit door van de gemeente.

Was deze informatie nuttig voor u?