Partnerpensioen


Partnerpensioen is het pensioen dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Een deel van dat partnerpensioen bouwt u op. Het andere deel is verzekerd op risicobasis. 

Wie is een partner?

Voor PFZW is een partner iemand met wie u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan óf samenwoont op basis van een notariële samenlevingsovereenkomst.

Getrouwd of geregistreerd partnerschap

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, is dit bekend bij de burgerlijke stand. De gemeente geeft dit aan ons door. Als u in het buitenland woont, moet u dit zelf doorgeven.

Lees meer

Samenwonen

Als u samenwoont op basis van een notariële samenlevingsovereenkomst, komt uw partner in aanmerking voor partnerpensioen. Dat betekent dat er voor hem of haar inkomen is geregeld als u overlijdt. Hier moet u uw partner zelf voor aanmelden, want de gemeente geeft dit niet aan ons door. 

Lees meer

Wanneer komt uw partner niet in aanmerking voor partnerpensioen?

Wanneer komt uw partner niet in aanmerking voor partnerpensioen?

Als u geen notariële samenlevingsovereenkomst heeft, of bent gaan samenwonen ná uw AOW-leeftijd, of niet op hetzelfde adres geregistreerd staat bij de gemeente, komt uw partner niet in aanmerking voor het partnerpensioen.

Meld uw partner bij ons aan

Ga naar uw MijnPFZW profiel en stuur een foto of scan van de getekende samenlevingsovereenkomst naar ons op. Wij hebben de eerste en laatste pagina nodig waaruit blijkt dat:

  • u samenwoont op één adres
  • de overeenkomst een stempel van de notaris heeft

Zorg ervoor dat de foto/scan goed leesbaar is. Binnen 4 weken ontvangt u een bevestiging. In MijnPFZW ziet u dan hoeveel pensioen uw partner ontvangt. Bekijk voor meer informatie de voorwaarden (pdf).

Hoe wordt de hoogte van het partnerpensioen bepaald?

Na uw overlijden ontvangt uw partner partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Hoe hoog het partnerpensioen is, hangt af van een aantal zaken.

> Lees meer

De hoogte van het partnerpensioen hangt af van:

  • hoeveel jaren u pensioen bij het pensioenfonds heeft opgebouwd
  • het salaris dat u in die jaren heeft verdiend
  • de eventuele nabestaandenuitkering van de overheid, ook wel Anw-uitkering
  • of een ex-partner ook recht heeft op partnerpensioen (dit heet bijzonder partnerpensioen)

In principe ontvangt uw partner elke maand hetzelfde bedrag aan partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen kan wijzigen als:

  • uw partner een nieuwe relatie begint
  • de Anw-uitkering van uw partner wijzigt
  • uw partner een AOW-uitkering ontvangt
  • uw jongste kind 18 jaar wordt