Partnerpensioen

Partnerpensioen is het pensioen dat uw partner ontvangt als u overlijdt. Een deel van dat partnerpensioen bouwt u op. Het andere deel is verzekerd op risicobasis. 

Wie is een partner?

Voor PFZW is een partner iemand met wie u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan óf samenwoont op basis van een notariële samenlevingsovereenkomst.

Wanneer komt uw partner niet in aanmerking voor partnerpensioen?

Wanneer komt uw partner niet in aanmerking voor partnerpensioen?

Als u geen notariële samenlevingsovereenkomst heeft, of bent gaan samenwonen ná uw AOW-leeftijd, of niet op hetzelfde adres geregistreerd staat bij de gemeente, komt uw partner niet in aanmerking voor het partnerpensioen.

Meld uw partner bij ons aan

Meld uw partner aan via uw MijnPFZW-profiel en stuur een duidelijke foto of  scan van de notariële samenlevingsovereenkomst naar ons op. Wij hebben de eerste en laatste pagina óf de partnerpensioen verklaring uit uw samenlevingscontract nodig, waaruit blijkt dat: 

  • u en uw partner samenwonen op hetzelfde adres 
  • u en uw partner een gezamenlijke huishouding hebben 
  • u en uw partner beiden ongehuwd zijn 

Op de laatste pagina staat een stempel en de handtekening van de notaris. Of u samenwoont op hetzelfde adres controleren wij in de Basisregistratie Personen (BRP). 

De datum van de opmaak van de akte, is de datum die wij vastleggen als begindatum van uw relatie.

Zorg ervoor dat de foto of scan goed leesbaar is. Binnen 4 weken ontvangt u een bevestiging. In MijnPFZW ziet u dan hoeveel pensioen uw partner ontvangt. Bekijk voor meer informatie de voorwaarden (pdf).

Hoe wordt de hoogte van het partnerpensioen bepaald?

Na uw overlijden ontvangt uw partner partnerpensioen zolang hij of zij leeft. Hoe hoog het partnerpensioen is, hangt af van een aantal zaken.