U verhuist binnen de Europese Unie en bent met pensioen

Als u naar het buitenland verhuist, ontvangen wij uw adreswijziging niet automatisch. Geef uw nieuwe adres aan ons door via MijnPFZW. Inloggen doet u met uw DigiD of MijnPFZW-account.

Heeft u geen DigiD of MijnPFZW-account? U kunt uw adreswijziging ook in een bericht aan de klantenservice doorgeven. Vermeld hierbij ook uw naam, PFZW-klantnummer en geboortedatum.

Geef wijzigingen in uw situatie aan ons door

Omdat u in het buitenland woont, ontvangt PFZW veranderingen in uw persoonlijke gegevens niet meer automatisch via de gemeente. Daarom is het belangrijk dat u of uw naasten zelf de volgende gebeurtenissen doorgeven:

Wat betekent de verhuizing voor mijn pensioen?

Bij een verhuizing naar het buitenland zijn er een aantal zaken die invloed kunnen hebben op het ontvangen van uw pensioen. Om het u makkelijker te maken, hebben we ze hier voor u op een rijtje gezet.

Bankgegevens

Geef uw IBAN (International Bank Account Number) en de Swift-code (BIC) van uw bank aan ons door. Kijk hiervoor op uw bankafschrift of vraag deze op bij uw bank. Voeg een bewijs van uw nieuwe rekeningnummer toe aan uw aanvraag. Op dit bewijs moeten uw naam, rekeninggegevens en bankgegevens staan. Zonder dit bewijs mogen wij uw rekeningnummer niet wijzigen.

Uw pensioen en belasting in het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland bent u voor de Belastingdienst een "niet-ingezetene". Als u niet meer in Nederland woont, vervalt de Nederlandse volksverzekering en houden wij alleen nog loonbelasting in. U kunt bij de Belastingdienst vaak volledige of gedeeltelijke vrijstelling krijgen voor de loonbelasting. Voor uw aanvraag gebruikt u het loonheffingsnummer van PFZW: 40.98.730.L01 en downloadt u het aanvraagformulier van de website van de Belastingdienst.

Let op: Sinds 1 januari 2016 geldt een nieuw belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland. Dit kan gevolgen hebben voor de belastingheffing over uw pensioen. Lees meer op de site van de Belastingdienst.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering

De inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering vervalt als u naar het buitenland verhuist. U moet zich volgens de EU-richtlijn in uw woonland tegen ziektekosten verzekeren. Het CAK bepaalt of er premies voor deze ziektekostenverzekering op uw pensioen moeten worden ingehouden.

Volksverzekeringen AOW en Anw

U valt in het buitenland niet onder de Nederlandse volksverzekeringen. Om die reden houden wij geen premies voor volksverzekeringen als AOW, Anw en Wlz in op uw pensioen. U kunt ervoor kiezen deze verzekeringen te blijven betalen. Dit doet u via de website van de Sociale Verzekeringsbank of lees meer op Nederland Wereldwijd.

Grensarbeider

U bent een grensarbeider als u in Duitsland of België woont, in Nederland werkt en nog geen AOW ontvangt. Wij houden dan loonbelasting, premies volksverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering in.

Was deze informatie nuttig voor u?