U verhuist buiten de Europese Unie en bent met pensioen

Wij ontvangen uw adreswijziging niet automatisch. Geef uw nieuwe adres aan ons door via MijnPFZW. Inloggen doet u met uw DigiD of MijnPFZW-account.

Heeft u geen DigiD of MijnPFZW-account? U kunt uw adreswijziging ook in een bericht aan de klantenservice doorgeven. Vermeld hierbij ook uw naam, PFZW-klantnummer en geboortedatum.

Geef wijzigingen in uw situatie aan ons door

Omdat u in het buitenland woont, ontvangt PFZW veranderingen in uw persoonlijke gegevens niet meer automatisch via de gemeente. Daarom is het belangrijk dat u of uw naasten zelf de volgende gebeurtenissen doorgeven:

Wat betekent de verhuizing voor mijn pensioen?

Bij een verhuizing naar het buitenland zijn er een aantal zaken die invloed kunnen hebben op het ontvangen van uw pensioen. Om het u makkelijker te maken, hebben we ze hier voor u op een rijtje gezet.

Kosten voor het uitbetalen van pensioen

Bij elke pensioenbetaling naar landen buiten de Europese Unie brengen wij kosten in rekening. Deze kosten variëren en daar komen nog kosten bij die in het buitenland gemaakt worden. Per bank en per land verschillen deze kosten. Daar hebben wij hebben geen invloed op.

Open een bankrekening in Nederland

Als u een bankrekening in Nederland opent, kunt u daarop uw pensioen elke maand ontvangen zonder extra kosten. Geef uw nieuwe bankrekeningnummer door via MijnPFZW.

Uw pensioen en de belastingen in het buitenland

Als u verhuist naar het buitenland bent u voor de Belastingdienst een 'niet-ingezetene'. Als u niet meer in Nederland woont, vervalt de Nederlandse Volksverzekering en houden wij alleen nog loonbelasting in. U kunt bij de Belastingdienst vaak volledige of gedeeltelijke vrijstelling krijgen voor de loonbelasting. Voor uw aanvraag gebruikt u het loonheffingsnummer van PFZW: 40.98.730.L01 en downloadt u het aanvraagformulier van de website van de Belastingdienst.

Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekering

Als u verhuist naar een land buiten de Europese Unie vervalt de inkomensafhankelijke bijdrage voor uw zorgverzekering.

Volksverzekeringen AOW, Anw en AWBZ

U valt in het buitenland niet onder de Nederlandse volksverzekeringen. Om die reden houden wij geen premies voor volksverzekeringen als AOW , Anw en Wlz in op uw pensioen. U kunt ervoor kiezen deze verzekeringen wel te blijven betalen. Dit doet u via de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Was deze informatie nuttig voor u?