1. Loon loonbelasting/volksverzekeringen

Dit is het totale brutobedrag dat wij in 2020 aan u hebben uitbetaald en waarover wij loonheffing berekenen.

2. Loonheffing

Dit is het totaal van de loonheffing die PFZW in 2020 heeft ingehouden. De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie Volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz). Als u in het buitenland woont en geen grensarbeider bent, gaat het alleen om loonbelasting. U bent grensarbeider als u in België of Duitsland woont en in Nederland werkt.

3. Loonheffingskorting (boven aan de jaaropgave)

Loonheffingskorting is een korting op de loonheffing. Daardoor betaalt u minder belasting. Achter loonheffingskorting kan ‘ja’ staan, of ‘nee’.

 • Er staat ‘ja’: de loonheffingskorting is in 2020 door PFZW toegepast en u ziet ook in welke maanden.
 • Er staat ‘nee’: de loonheffingskorting is in 2020 niet door PFZW toegepast.

Slechts één werkgever of uitkeringsinstantie mag de loonheffingskorting toepassen.

4. Loon Zorgverzekeringswet

Het loon Zorgverzekeringswet is het bedrag waarover wij de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet berekenen.

5. Bijdrage Zorgverzekeringswet

Dit is het totaal van wat wij in 2020 aan inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet hebben ingehouden.

In 2020 is het maximum inkomen waarover u de bijdrage moet betalen € 57.232. Over uw inkomen boven dit bedrag houden wij geen bijdrage in. Had u in 2020 meerdere inkomens? Dan is er misschien te veel bijdrage ingehouden. U ontvangt de bijdrage die te veel is ingehouden terug van de Belastingdienst.

Als u in het buitenland woont en geen grensarbeider bent, houden wij deze bijdrage niet in. U bent grensarbeider als u in België of Duitsland woont en in Nederland werkt.

6. Inhoudingen als u in het buitenland woont

In opdracht van het CAK houden wij de volgende bijdragen in:

 • Bijdrage Zvw CAK
  Dit is het totaal van wat wij in 2020 aan inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekering hebben ingehouden.
 • Bijdrage Wlz CAK
  Dit is het totaal van wat wij in 2020 aan inkomensafhankelijke bijdrage Wlz hebben ingehouden.
 • Nominale bijdrage Zvw CAK
  Dit is het totaal van wat wij in 2020 aan nominale bijdrage Zorgverzekering hebben ingehouden.

7. Inhoudingen als u grensarbeider bent

Inhoudingen voor grensarbeiders zijn gelijk aan inhoudingen voor mensen die in Nederland wonen. U bent grensarbeider als u in België of Duitsland woont en in Nederland werkt.