De groene tabel loonheffing wordt gebruikt bij inkomen uit vroegere dienstbetrekking. Deze tabel wordt toegepast op pensioen.

Loonheffingskorting is een korting op de loonheffing. Daardoor betaalt u minder belasting. 

 • Er staat ‘ja’: de loonheffingskorting is in 2022 door PFZW toegepast en u ziet ook in welke maanden.
 • Er staat ‘nee’: de loonheffingskorting is in 2022 niet door PFZW toegepast.

Slechts één werkgever of uitkeringsinstantie mag de loonheffingskorting toepassen.

Dit is het totale brutobedrag dat wij in 2022 aan u hebben uitbetaald en waarover wij loonheffing berekenen.

Dit is het totaal van de loonheffing die PFZW in 2022 heeft ingehouden. De loonheffing bestaat uit loonbelasting en premie Volksverzekeringen (AOW, Anw, Wlz). Als u in het buitenland woont en geen grensarbeider bent, gaat het alleen om loonbelasting. U bent grensarbeider als u in het buitenland woont en in Nederland werkt.

Het loon Zorgverzekeringswet is het bedrag waarover wij de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet berekenen.

Dit is het totaal van wat wij in 2022 aan inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet hebben ingehouden.

In 2022 is het maximum inkomen waarover u de bijdrage moet betalen € 59.706. Over uw inkomen boven dit bedrag houden wij geen bijdrage in. Had u in 2022 meerdere inkomens? Dan is er misschien te veel bijdrage ingehouden. U ontvangt de bijdrage die te veel is ingehouden terug van de Belastingdienst.

Als u in het buitenland woont en geen grensarbeider bent, houden wij deze bijdrage niet in. U bent grensarbeider als u in het buitenland woont en in Nederland werkt.

In opdracht van het CAK houden wij de volgende bijdragen in:

 • Bijdrage Zvw CAK
  Dit is het totaal van wat wij in 2022 aan inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekering hebben ingehouden.
 • Bijdrage Wlz CAK
  Dit is het totaal van wat wij in 2022 aan inkomensafhankelijke bijdrage Wlz hebben ingehouden.
 • Nominale bijdrage Zvw CAK
  Dit is het totaal van wat wij in 2022 aan nominale bijdrage Zorgverzekering hebben ingehouden.

Deze inhoudingen gelden niet voor grensarbeiders. U bent grensarbeider als u in het buitenland woont en in Nederland werkt

 

Was deze informatie nuttig voor u?