Rekenvoorbeeld bijdrage Zvw

U betaalt deze maand en de komende maanden een hoger bedrag aan de bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (bijdrage Zvw). Hierover heeft u een brief gekregen. Dit komt doordat wij van de Belastingdienst extra bijdrage Zvw moeten inhouden. In het volgende rekenvoorbeeld leggen we uit hoe dat werkt.

De heer De Vries ontvangt van PFZW een pensioen van € 5.900 bruto per maand. De bijdrage Zvw is in 2024 5,32% van zijn brutopensioen. Elke maand betaalt hij dus aan bijdrage Zvw: € 5.900 x 5,32% = € 313,88.

Op het pensioen van juni 2024 betaalt hij meer bijdrage Zvw. Dit komt door het volgende:

In mei 2024 krijgt de heer De Vries vakantiegeld: € 5.664 bruto. De bijdrage Zvw die PFZW daarop zou moeten inhouden is € 5.664 x 5,32% = € 301,32. Dit komt bovenop de maandelijkse bijdrage Zvw van € 313,88. In totaal moet de heer De Vries in mei 2024 dus eigenlijk € 615,20 bijdrage Zvw betalen (€ 313,88 + € 301,32). Maar de Belastingdienst heeft bepaald dat er in 2024 per maand niet meer dan € 317,55 mag worden ingehouden (per jaar is dit in 2024 € 3.810).

Van januari tot en met mei 2024 was steeds € 313,88 aan bijdrage Zvw ingehouden: € 3,67 minder dan het maximum. In totaal bleef er over die 5 maanden dus nog een ruimte over van 5 x € 3,67 = € 18,35. Deze ruimte moeten wij van de Belastingdienst gebruiken om de te weinig ingehouden bijdrage Zvw te verrekenen. Daarom betaalt de heer De Vries over het vakantiegeld € 18,35 bijdrage Zvw. Dan blijft er nog € 301,32 - € 18,35 = € 282,97 over.


De niet ingehouden Zvw op het vakantiegeld moet ingehaald worden over de maanden vanaf juni 2024. Hierdoor betaalt de heer De Vries de rest van het jaar elke maand de maximale bijdrage Zvw van € 317,55 per maand.
Het gaat in totaal om 7 maanden, dus 7 x € 3,67 = € 25,69.
Het restant van € 282,97 - € 25,69 = € 257,28 hoeft hij niet te betalen.