Betaling van uw pensioen 

PFZW maakt elke maand uw pensioen naar u over. Op deze pagina ziet u wanneer wij uw pensioen overmaken. Ook leest u meer over het wijzigen van uw rekeningnummer en het wel of niet toepassen van loonheffingskorting op uw pensioen.

Betaaldata

U ziet in het overzicht op welke dag wij uw pensioen overmaken. Wanneer het geld precies op uw rekening staat, hangt af van uw bank. Heeft u een buitenlands rekeningnummer? Dan kan het wat langer duren voordat het geld op uw rekening staat.

In 2024 maken wij uw pensioen over op:

 • 23 januari 2024
 • 22 februari 2024
 • 21 maart 2024
 • 23 april 2024
 • 23 mei 2024 (inclusief vakantiegeld)
 • 24 juni 2024
 • 23 juli 2024
 • 22 augustus 2024
 • 23 september 2024
 • 23 oktober 2024
 • 21 november 2024
 • 19 december 2024

Elke maand krijgt u uw pensioen op uw bankrekening overgemaakt. In mei ontvangt u 2 betalingen. Naast uw maandelijkse pensioenbetaling ontvangt u ook uw vakantiegeld. 

Veelgestelde vragen over pensioenbetaling

De jaaropgave sturen wij een keer per jaar. Eind januari krijgt u een e-mail dat u de jaaropgave in MijnPFZW kunt bekijken. Heeft u aangegeven dat u pensioeninformatie per post wilt ontvangen? Dan ontvangt u uw jaaropgave begin februari (ook) per post. 

U heeft de jaaropgave nodig voor uw belastingaangifte.

Het vakantiegeld is 8% van uw pensioen van het afgelopen jaar. Hierbij gaan we uit van de periode van mei 2023  tot en met april 2024.

In mei ontvangt u 2 betalingen. Naast uw maandelijkse pensioen ontvangt u ook uw vakantiegeld. Uiterlijk op 23 mei 2024 maken wij beide bedragen over naar uw rekening.

Hoe wordt het overgemaakt?
Uw pensioen en vakantiegeld worden op dezelfde dag, maar i​n 2 aparte betalingen naar u overgemaakt. Het kan dus zijn dat u uw pensioen iets eerder op de dag ontvangt dan uw vakantiegeld, of andersom.

U ontvangt alleen een betalingsbericht van uw pensioen, niet van uw vakantiegeld.

Een betalingsbericht is een overzicht met daarop de hoogte van uw brutopensioen, de bedragen die worden ingehouden op uw pensioen (loonheffing en bijdrage zorgverzekeringswet) en uw nettopensioen. De betalingsberichten zijn belangrijk, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kan erom vragen. 
 
Het eerste betalingsbericht ontvangt u bij de allereerste betaling van uw pensioen. Daarna ontvangt u het betalingsbericht jaarlijks in januari en als er iets wijzigt in uw pensioen. Blijft het nettobedrag elke maand hetzelfde? Dan ontvangt u geen nieuw betalingsbericht.

U kunt uw betalingsberichten downloaden van MijnPFZW. Log in met uw DigiD.

Rekeningnummer wijzigen

Ontvangt u (binnenkort) pensioen van ons? U kunt zelf uw rekeningnummer controleren en wijzigen in MijnPFZW. Voor ontvangers van partnerpensioen die hertrouwd zijn en ontvangers van wezenpensioen, is het helaas nog niet mogelijk om het rekeningnummer te wijzigen in MijnPFZW.​​​

Was deze informatie nuttig?