Bent u later in het jaar met pensioen gegaan, dan ontvangt u vakantiegeld over het aantal maanden dat u pensioen heeft ontvangen.

U ontvangt uw vakantiegeld altijd in mei.  Het wordt op dezelfde dag overgemaakt als uw maandelijkse pensioen, in 2 aparte betalingen. 

Veelgestelde vragen over vakantiegeld

Algemeen

Het vakantiegeld is 8% van uw pensioen van het afgelopen jaar (mei t/m april).  Als u later in het jaar met pensioen bent gegaan, dan ontvangt u vakantiegeld over het aantal maanden dat u pensioen heeft ontvangen. Wanneer u het vakantiegeld ontvangt, waar u het bedrag kunt terugvinden en nog een paar andere algemene vragen vindt u hieronder.

Wanneer ontvang ik mijn vakantiegeld?

Weij maken uw vakantiegeld over op uiterlijk 23 mei 2023.

Kan ik ergens zien hoeveel vakantiegeld ik krijg?

U ziet op uw bijschrijving van uw bankafschrift hoeveel vakantiegeld er is uitbetaald.

Waarom krijg ik zo weinig bruto vakantiegeld?

Om uw vakantiegeld te berekenen, hebben wij gekeken hoeveel pensioen u heeft ontvangen tussen 1 mei van vorig jaar tot 1 mei van dit jaar. Uw pensioen is na 1 mei van vorig jaar ingegaan. Dat betekent dat een kortere periode meetelt voor het berekenen van uw vakantiegeld.

Waarom kiezen jullie ervoor om het vakantiegeld en het maandelijkse pensioen in mei op dezelfde dag uit te betalen?

Het vakantiegeld wordt altijd in mei betaald. U ontvangt dit op dezelfde dag als uw maandelijkse pensioen. Dit doen wij om u niet in verwarring te brengen. U ziet uw vakantiegeld en maandelijkse pensioen als twee aparte bedragen op uw bankrekening.  

Inhoudingen

Inhoudingen algemeen

Op uw vakantiegeld kunnen inhoudingen worden gedaan. Deze inhoudingen zijn wettelijk verplicht door de Belastingdienst en de hoogte hiervan is afhankelijk van uw situatie en de hoogte van uw pensioen. Hieronder een aantal algemene vragen over inhoudingen. 

Wat houden wij in op uw vakantiegeld?

Op uw vakantiegeld houden wij in:

  • loonheffing en
  • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
Waar kan ik zien wat er op mijn vakantiegeld is ingehouden?

Op uw bankafschrift kunt u informatie over de uitbetaling terugvinden.

Betaalomschrijving:  Vakantiegeld 
Bruto recht: BR
Loonheffing: LH
Bijdrage Zorgverzekeringswet: Zvw
Het netto bedrag is het bedrag dat u op uw rekening heeft ontvangen.

Waarom wordt er zoveel loonheffing op het vakantiegeld ingehouden?

Op het vakantiegeld is de tabel bijzondere beloningen van toepassing. Hierdoor wordt er een ander bedrag aan loonheffing ingehouden dan op het maandelijkse pensioen. Onder het kopje 'Inhouding loonheffing' vindt u de tabel bijzondere beloningen van dit jaar.

Wat betekenen de afkortingen BR, LH en Zvw?

BR: Bruto recht
LH: Loonheffing
Zvw: Bijdrage Zorgverzekeringswet

Het netto bedrag is het bedrag dat u op uw rekening heeft ontvangen.

Woont u in het buitenland en heeft u ook inhoudingen in het kader van de verdragsbijdrage CAK?

Dan vindt u die als volgt terug op uw bankafschrift.

WLZ CAK: Verdragsbijdrage Wet Langdurige Zorg (Wlz)
ZVW CAK: Verdragsbijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Meer informatie over de inhoudingen op uw pensioen vindt u hier:  Ik woon in het buitenland.

Inhouding loonheffing

Loonheffing is de verzamelnaam van de premies volksverzekeringen en loonbelasting. De premies volksverzekeringen zijn wettelijke verplichte sociale verzekeringen in Nederland. Deze bestaan uit Algemene ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet en Wet langdurige zorg.

Welke percentage loonheffing betaal ik in 2022 over mijn vakantiegeld?

Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, geldt een aparte belastingtabel, de tabel voor bijzondere beloningen. Deze vindt u hieronder. 

In deze tabel staat vermeld welk percentage loonheffing op uw vakantiegeld ingehouden moet worden. Hierbij zijn de volgende zaken van belang:

1. Uw leeftijd:

  • Jonger dan de AOW-leeftijd;
  • AOW-leeftijd en ouder, maar wel geboren in 1945 of eerder;
  • AOW-leeftijd en ouder, maar wel geboren in 1946 of later.

2. De hoogte van uw bruto pensioen per jaar (jaarloon).

3. Wordt de loonheffingskorting op uw pensioen toegepast.

Aantal voorbeelden:

Voorbeeld 1
Deelnemer is geboren in 07-1952 en ontvangt een pensioen van bruto € 600,00 per maand. Het jaarloon is € 600,00 * 12,96 = € 7.776,00. De loonheffingskorting is niet van toepassing. Volgens de tabel moet er op het vakantiegeld een percentage loonheffing van 19,17% ingehouden worden.

Voorbeeld 2
Deelnemer is geboren in 07-1954 en ontvangt een pensioen van bruto € 2.968,20 per maand. Het jaarloon is € 2.968,20 * 12,96 = € 38.467,87. De loonheffingskorting is van toepassing. Volgens de tabel moet er op het vakantiegeld een percentage aan loonheffing van 37,07% ingehouden worden. Omdat de loonheffingskorting van toepassing is, moet er een verrekeningspercentage van 18,11% bij opgeteld worden. Totaal wordt er dan 55,18% loonheffing op het vakantiegeld ingehouden.

Voorbeeld 3
Deelnemer is geboren in 02-1981 en ontvangt een pensioen van bruto € 248,36 per maand. Deelnemer heeft in vorig jaar een nabetaling ontvangen van € 45.619,32 over oude jaren vanaf 2004. Hierdoor is het jaarloon van deze deelnemer dit jaar veel hoger en wordt er met het vakantiegeld meer ingehouden dan verwacht.

De tabel voor bijzondere beloningen 2022

Wat is mijn jaarloon?

Uw jaarloon is het bedrag dat nodig is om het percentage, dat toegepast moet worden voor de inhouding van de loonheffing op uw vakantiegeld, te bepalen. Uw jaarloon is:

  • Als u in vorig jaar het hele jaar pensioen heeft ontvangen, is uw jaarloon het bruto pensioen dat u in vorig heeft ontvangen. Dit vindt u terug op uw jaaropgave van vorig jaar.
  • Als uw pensioen in de loop van vorig jaar of dit jaar is ingegaan, is uw jaarloon het bruto maandrecht keer 12,96.

Inhouding bijdrage Zorgverzekeringswet

In Nederland is er een basiszorgverzekering voor iedereen. Ook als u met pensioen bent. U bent verplicht hieraan deel te nemen. De bijdrage voor de zorgverzekering bestaat uit twee delen:

  1. de inkomensafhankelijke bijdrage. Deze bijdrage houden wij maandelijks in op uw maandelijkse pensioen en op uw vakantiegeld. Deze dragen wij af aan de Belastingdienst.

  2. het andere deel van de bijdrage betaalt u zelf aan uw zorgverzekeraar. Deze bijdrage is afhankelijk van het zorgpakket dat u kiest.

Hoeveel bijdrage Zvw is er ingehouden op mijn vakantiegeld?

In 2022 is de bijdrage Zorgverzekeringswet 5,50% van uw bruto vakantiegeld. Het kan zijn dat er bij de betaling van het vakantiegeld minder bijdrage Zvw is ingehouden. Dit komt omdat er op uw pensioen in de maanden januari tot en met mei al de maximale bijdrage Zvw is ingehouden. Wij mogen in 2022 namelijk niet meer dan € 273,65 bijdrage Zvw per maand inhouden.