Inhoudingen op vakantiegeld

Op uw vakantiegeld kunnen inhoudingen worden gedaan. Deze inhoudingen zijn wettelijk verplicht door de Belastingdienst. De hoogte hiervan is afhankelijk van uw situatie en de hoogte van uw pensioen. Hieronder leest u een aantal vragen over inhoudingen.

Inhoudingen algemeen

Op uw vakantiegeld houden wij in:

  • loonheffing en
  • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Op uw bankafschrift kunt u informatie over de uitbetaling terugvinden.

Betaalomschrijving:  Vakantiegeld 
Bruto recht: BR
Loonheffing: LH
Bijdrage Zorgverzekeringswet: Zvw
Het netto bedrag is het bedrag dat u op uw rekening heeft ontvangen.

Op het vakantiegeld is de tabel bijzondere beloningen van toepassing. Hierdoor wordt er een ander bedrag aan loonheffing ingehouden dan op het maandelijkse pensioen. Onder het kopje 'Inhouding loonheffing' vindt u de tabel bijzondere beloningen van dit jaar.

BR: Bruto recht
LH: Loonheffing
Zvw: Bijdrage Zorgverzekeringswet

Het netto bedrag is het bedrag dat u op uw rekening heeft ontvangen.

Dan vindt u die als volgt terug op uw bankafschrift.

WLZ CAK: Verdragsbijdrage Wet Langdurige Zorg (Wlz)
ZVW CAK: Verdragsbijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Meer informatie over de inhoudingen op uw pensioen vindt u hier: Ik woon in het buitenland.

Uw jaarloon is het bedrag dat nodig is om het percentage, dat toegepast moet worden voor de inhouding van de loonheffing op uw vakantiegeld, te bepalen. Uw jaarloon is:

  • Als u in vorig jaar het hele jaar pensioen heeft ontvangen, is uw jaarloon het bruto pensioen dat u in vorig jaar heeft ontvangen. Dit vindt u terug op uw jaaropgave van vorig jaar.
  • Als uw pensioen in de loop van vorig jaar of dit jaar is ingegaan, is uw jaarloon het bruto maandrecht keer 12,96.

Inhouding loonheffing

Loonheffing is de verzamelnaam van de premies volksverzekeringen en loonbelasting. De premies volksverzekeringen zijn wettelijke verplichte sociale verzekeringen in Nederland. Deze bestaan uit Algemene ouderdomswet (AOW), Algemene nabestaandenwet en Wet langdurige zorg.  Het ingehouden percentage loonheffing hangt af van uw leeftijd, de hoogte van uw bruto pensioen en de toepassing van de loonheffingskorting. Hieronder vindt u uw inhoudingen voor de loonheffingskorting. 

Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, geldt een aparte belastingtabel, de tabel voor bijzondere beloningen. Deze vindt u hieronder.

In deze tabel staat vermeld welk percentage loonheffing op uw vakantiegeld ingehouden moet worden. Hierbij maakt het verschil of loonheffingskorting op uw pensioen wordt toegepast.

Daarnaast ziet u in de laatste kolom het verrekeningspercentage loonheffingskorting. Dit heeft te maken met uw recht op heffingskortingen. Het vakantiegeld ontvangt u bovenop uw reguliere inkomen, waardoor het kan zijn dat de heffingskortingen aan het eind lager uitkomen. Op dat moment moet er een bedrag terugbetaald worden. Om terugbetaling te voorkomen wordt er over vakantiegeld een extra verrekeningspercentage toegepast.

Tabel voor bijzondere beloningen

Jaarloon Zonder
loonheffingskorting
Met
loonheffingskorting
Verrekeningspercentage
€0 36,97% 0,00% 0,00%
€9.094 36,97% 36,97% 0,00%
€19.639 36,97% 36,97% 0,00%
€22.386 36,97% 36,97% 0,00%
€24.813 36,97% 36,97% 6,63%
€38.099 36,97% 36,97% 6,63%
€40.022 36,97% 36,97% 6,63%
€44.771 36,97% 36,97% 6,63%
€58.171 36,97% 36,97% 6,63%
€75.519 49,50% 49,50% 0,00%

Voorbeeld
Deelnemer ontvangt een pensioen van bruto € 600,00 per maand. Het jaarloon is € 600,00 * 12,96 = € 7.776,00. De loonheffingskorting is niet van toepassing. Volgens de tabel moet er op het vakantiegeld een percentage loonheffing van 36,97% ingehouden worden.

Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, geldt een aparte belastingtabel, de tabel voor bijzondere beloningen. Deze vindt u hieronder.

In deze tabel staat vermeld welk percentage loonheffing op uw vakantiegeld ingehouden moet worden. Hierbij maakt het verschil of loonheffingskorting op uw pensioen wordt toegepast.

Daarnaast ziet u in de laatste kolom het verrekeningspercentage loonheffingskorting. Dit heeft te maken met uw recht op heffingskortingen. Het vakantiegeld ontvangt u bovenop uw reguliere inkomen, waardoor het kan zijn dat de heffingskortingen aan het eind lager uitkomen. Op dat moment moet er een bedrag terugbetaald worden. Om terugbetaling te voorkomen wordt er over vakantiegeld een extra verrekeningspercentage toegepast.

Tabel voor bijzondere beloningen

Jaarloon Zonder
loonheffingskorting
Met
loonheffingskorting
Verrekeningspercentage
€0 19,07% 0,00% 0,00%
€9.094 19,07% 0,00% 0,00%
€19.639 19,07% 19,07% 0,00%
€22.386 19,07% 19,07% 0,00%
€24.813 19,07% 19,07% 3,42%
€38.099 19,07% 19,07% 3,42%
€40.022 36,97% 36,97% 3,42%
€44.771 36,97% 36,97% 18,42%
€58.171 36,97% 36,97% 3,42%
€75.519 49,50% 49,50% 0,00%

Voorbeeld
Deelnemer ontvangt een pensioen van bruto € 2.968,20 per maand. Het jaarloon is € 2.968,20 * 12,96 = € 38.467,87. De loonheffingskorting is van toepassing. Volgens de tabel moet er op het vakantiegeld een percentage aan loonheffing van 19,07% ingehouden worden. Omdat de loonheffingskorting van toepassing is, moet er een verrekeningspercentage van 3,42% bij opgeteld worden. Totaal wordt er dan 22,49% loonheffing op het vakantiegeld ingehouden.

Voor eenmalige beloningen zoals het vakantiegeld, geldt een aparte belastingtabel, de tabel voor bijzondere beloningen. Deze vindt u hieronder.

In deze tabel staat vermeld welk percentage loonheffing op uw vakantiegeld ingehouden moet worden. Hierbij maakt het verschil of loonheffingskorting op uw pensioen wordt toegepast.

Daarnaast ziet u in de laatste kolom het verrekeningspercentage loonheffingskorting. Dit heeft te maken met uw recht op heffingskortingen. Het vakantiegeld ontvangt u bovenop uw reguliere inkomen, waardoor het kan zijn dat de heffingskortingen aan het eind lager uitkomen. Op dat moment moet er een bedrag terugbetaald worden. Om terugbetaling te voorkomen wordt er over vakantiegeld een extra verrekeningspercentage toegepast.

Tabel voor bijzondere beloningen

Jaarloon Zonder
loonheffingskorting
Met
loonheffingskorting
Verrekeningspercentage
€0 19,07% 0,00% 0,00%
€9.094 19,07% 0,00% 0,00%
€19.639 19,07% 19,07% 0,00%
€22.386 19,07% 19,07% 0,00%
€24.813 19,07% 19,07% 3,42%
€38.099 36,97% 36,97% 3,42%
€40.022 36,97% 36,97% 3,42%
€44.771 36,97% 36,97% 18,42%
€58.171 36,97% 36,97% 3,42%
€75.519 49,50% 49,50% 0,00%

Voorbeeld
Deelnemer ontvangt een pensioen van bruto € 2.968,20 per maand. Het jaarloon is € 2.968,20 * 12,96 = € 38.467,87. De loonheffingskorting is van toepassing. Volgens de tabel moet er op het vakantiegeld een percentage aan loonheffing van 36,97% ingehouden worden. Omdat de loonheffingskorting van toepassing is, moet er een verrekeningspercentage van 3,42% bij opgeteld worden. Totaal wordt er dan 40,39% loonheffing op het vakantiegeld ingehouden.

Inhouding bijdrage Zorgverzekeringswet

In Nederland is er een basiszorgverzekering voor iedereen. Ook als u met pensioen bent. U bent verplicht hieraan deel te nemen. De bijdrage voor de zorgverzekering bestaat uit twee delen:

  1. de inkomensafhankelijke bijdrage. Deze bijdrage houden wij maandelijks in op uw maandelijkse pensioen en op uw vakantiegeld. Deze dragen wij af aan de Belastingdienst.

  2. het andere deel van de bijdrage betaalt u zelf aan uw zorgverzekeraar. Deze bijdrage is afhankelijk van het zorgpakket dat u kiest.

In 2023 is de bijdrage Zorgverzekeringswet 5,32% van uw bruto vakantiegeld. Het kan zijn dat er bij de betaling van het vakantiegeld minder bijdrage Zvw is ingehouden. Dit komt omdat er op uw pensioen in de maanden januari tot en met mei al de maximale bijdrage Zvw is ingehouden.