De PFZW Instapregeling

U bouwt via uw werkgever pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). Voor u geldt de PFZW Instapregeling.

Wat is er voor mij geregeld?

In de 1e laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van PFZW.

U betaalt samen met uw werkgever pensioenpremie

Maar voor uw werkgever is het nu nog niet mogelijk de premie die geldt voor de collectieve basispensioenregeling van PFZW voor alle medewerkers af te dragen. Daarom bieden wij een Instapregeling. Daarmee stroomt u geleidelijk in de collectieve basisregeling in.

Pensioenopbouw naar verhouding

In de Instapregeling start u met een lagere pensioenpremie dan die van de collectieve basisregeling. U bouwt pensioen op naar verhouding. Elk jaar betalen u en uw werkgever iets meer premie en gaat u meer pensioen opbouwen.

8 premietreden

De Instapregeling van PFZW kent 8 stappen ofwel ‘premietreden’. Bij de laagste trede bedraagt het premiepercentage 30% van de volledige pensioenpremie. Bij elke volgende trede komt er 10% bij. Na maximaal 7 jaar geldt de volledige pensioenpremie. Vanaf dat moment betalen u en uw werkgever samen het volledige premiebedrag en bouwt u pensioen op in de collectieve basisregeling.

Premietrede Instappercentage Instapperemiepercentage
1 30% 7,74%
2 40% 10,32%
3 50% 12,90%
4 60% 15,48%
5 70% 18,06%
6 80% 20,64%
7 90% 23,22%
8 100% 25,80%

De percentages in deze tabel hebben betrekking op de premie voor ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen. Bij het instappremiepercentage in de tabel komt nog de premie voor arbeidsongeschiktheidspensioen, dat is in 2024 0,5%.

Uw instappremie

Uw werkgever bepaalt op welke premietrede uw pensioenopbouw start. Vanaf dat premieniveau betaalt u elk jaar per 1 januari ten minste 10% (1 trede) meer premie. Uw werkgever bepaalt ook met hoeveel premietreden uw premie het volgende jaar stijgt.

Verschil Instapregeling en collectieve basisgregeling

De Instapregeling is nagenoeg gelijk aan de collectieve basisregeling. Voor een aantal producten is het opbouwpercentage afhankelijk van de premietrede die voor u geldt. Die staan heronder op een rij.

Elk jaar betaalt u samen met uw werkgever premie. Hiervoor krijgt u pensioenopbouw terug. U betaalt over een deel van uw salaris een bepaald percentage aan premie. Dat is het opbouwpercentage. U bouwt 1,75% aan ouderdomspensioen op. En 1,25% aan partnerpensioen, waarvan 1,050% in opbouw. In de Instapregeling is het opbouwpercentage afhankelijk van de premietrede die voor u geldt. Die vindt u hierboven onder Premietredes Instapregeling 2024.

In de Instapregeling bent u volledig verzekerd voor arbeidsongeschiktheidspensioen.

Premievrije pensioenopbouw

Krijgt u een arbeidsongeschiktheidsuitkering van UWV, eventueel aangevuld met een arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW? Dan blijft u op kosten van PFZW ouderdoms-, partner en wezenpensioen opbouwen op dezelfde premietrede als uw werkende collega’s.

Zolang u pensioen opbouwt, is uw partner verzekerd voor partnerpensioen. De hoogte van het partnerpensioen hangt af van:

  • de premietrede waarop pensioenopbouw plaatsvond op het moment waarop u overlijdt.
  • het aantal jaren dat u pensioen opbouwde bij PFZW.
  • het aantal jaren vanaf het moment van overlijden tot het moment waarop u de AOW-leeftijd zou bereiken.
  • het salaris dat u in die jaren heeft verdiend en uw deeltijdfactor
  • de eventuele nabestaandenuitkering van de overheid (Anw-uitkering) voor uw partner
  • de AOW-uitkering die uw partner vanaf zijn eigen AOW-leeftijd ontvangt

Overlijdt u terwijl u geen pensioen meer opbouwt? Dan heeft uw partner recht op het opgebouwde partnerpensioen over de jaren dat u pensioen heeft opgebouwd in de Instapregeling.

Anw-compensatiepensioen

Ontvangt uw partner geen of maar een gedeeltelijke Anw-uitkering? Dan vult PFZW het partnerpensioen aan wanneer u overlijdt. Met hoeveel hangt af van het aantal pensioenjaren dat u tot uw AOW-leeftijd zou hebben gehaald. Hoe lager dat aantal pensioenjaren, hoe lager de aanvulling. De hoogte van deze aanvulling hangt ook af van de premietrede voor de pensioenopbouw op het moment van overlijden.

Moet ik mijn partner aanmelden?

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, dan hoeft u uw partner niet aan te melden. Wij krijgen de gegevens door van de gemeente. Woont u officieel samen? Dan is het belangrijk dat u uw partner aanmeldt.

Wordt u ontslagen of gaat u met onbetaald verlof? Dan blijft u in veel gevallen verzekerd voor de gevolgen van arbeidsongeschiktheid en overlijden, alsof u nog pensioen opbouwt. De hoogte van partner- en wezenpensioen hangt af van de premietrede waarop u pensioen opbouwde op het moment van overlijden.

Heeft u ook al ergens anders pensioen opgebouwd of ingekocht? Dan mag u dit pensioen meenemen naar PFZW. Dit heet waardeoverdracht. Dit pensioen vertalen wij naar extra deelnemingsjaren in de pensioenregeling van PFZW. Het overgedragen pensioen wordt daarbij uitgedrukt in gewone deelnemingsjaren, volgens de collectieve pensioenregeling. Dus niet in instapjaren volgens de Instapregeling. Meer lezen over waardeoverdracht.

Gaat u uit dienst bij uw huidige werkgever? En gaat u niet aan het werk bij een andere werkgever waarvoor PFZW de pensioenen verzorgt? Dan stopt uw pensioenopbouw bij PFZW. In de Instapregeling is het niet mogelijk uw pensioenopbouw vrijwillig (op eigen kosten) voort te zetten bij PFZW.