Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Waardeoverdracht


Heeft u eerder pensioen opgebouwd bij een andere pensioenuitvoerder? Dan kunt u dit meenemen naar PFZW. Dit heet waardeoverdracht. Zo heeft u al uw pensioen bij elkaar en krijgt u later uw pensioen uitbetaald vanuit 1 fonds.

Afhankelijk van de dekkingsgraad

Waardeoverdracht is alleen mogelijk als de beleidsdekkingsgraad van PFZW boven de 100% ligt. Deze dekkingsgraad geeft de financiële gezondheid van een pensioenfonds weer. 

Let op! Kleine pensioenen (tot de afkoopgrens) worden altijd automatisch overgedragen, ondanks de stand van de dekkingsgraad.