Waardeoverdracht


Heeft u eerder pensioen opgebouwd bij een andere pensioenuitvoerder? Dan kunt u dit meenemen naar PFZW. Dit heet waardeoverdracht. Zo raakt uw pensioen niet verdeeld over verschilllende pensioenfondsen. 

Afhankelijk van de dekkingsgraad

Waardeoverdracht is alleen mogelijk als de beleidsdekkingsgraad van PFZW boven de 100% ligt. Deze dekkingsgraad geeft de financiële gezondheid van een pensioenfonds weer. 

Let op! Kleine pensioenen (tot de afkoopgrens) worden altijd automatisch overgedragen, ondanks de stand van de dekkingsgraad.