Laag 1


In de 1e laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling.

Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Pensioenoverzicht, op MijnPFZW en op mijnpensioenoverzicht.nl. Op beide pagina’s logt u in met uw DigiD.

Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.

Overlijdt u wanneer u nog steeds pensioen opbouwt bij PFZW? Dan krijgt uw partner een volledig partnerpensioen.

Overlijdt u wanneer u geen pensioen meer opbouwt bij PFZW? Dan wordt dit anders.

Overlijdt u en heeft u kinderen? Dan krijgen zij wezenpensioen.

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw gedeeltelijk door, zonder dat u daarvoor zelf premie betaalt. Dit noemen we premievrije pensioenopbouwAls u aan de voorwaarden voldoet, heeft u daarnaast recht op arbeidsongeschiktheidspensioen.

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Bekijk dan het pensioenpakket. Lees ook ons pensioenreglement.

                   

Wat krijgt u in onze pensioenregeling niet?

Overlijdt u wanneer u geen pensioen meer opbouwt bij PFZW? Dan krijgt uw partner slechts een gedeeltelijk partnerpensioen van ons.

              

Hoe bouwt u pensioen op?

U bouwt op 3 manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Lees op svb.nl meer over de AOW.
B. Pensioen bij PFZW. U bouwt dit op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.
C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Meer lezen

Elk jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u straks krijgt, is de optelsom van al die stukjes. Dit heet een middelloonregeling. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zo lang u leeft. Meer lezen

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele brutoloon. Want over € 13.111,- bouwt u in 2021 geen pensioen op. Dit ‘drempelbedrag’ is ongeveer gelijk aan de AOW die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het brutoloon min het drempelbedrag bouwt u elk jaar 1,75% aan pensioen op. Meer lezen

Boven een bepaald inkomen bouwt u geen pensioen op. In 2021 is dat boven een fulltimesalaris van € 112.189 bruto per jaar.

U betaalt elke maand premie voor uw pensioen. Uw werkgever doet dat ook. Vraag bij uw werkgever na hoeveel u betaalt en hoeveel uw werkgever betaalt. De premie die u zelf betaalt, vindt u terug op uw loonstrook.

De premie voor het ouderdomspensioen en partnerpensioen bedraagt 25% (in 2021). Meer lezen

                       

Welke keuzes heeft u zelf?

Verandert u van baan en van pensioenuitvoerder? U kunt het pensioen dat u eerder heeft opgebouwd meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Meer lezen

Wilt u uw pensioenregeling vergelijken met andere pensioenregelingen? Gebruik de Pensioenvergelijker.

U bouwt pensioen op over uw fulltimejaarsalaris tot € 112.189 bruto per jaar (in 2021). Verdient u meer, dan kunt u ervoor kiezen mee te doen aan een aparte pensioenregeling voor meer ouderdomspensioen of meer partnerpensioen. Meer lezen

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan wanneer uw pensioenopbouw bij PFZW stopt. Meer lezen

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan vlak voordat u met pensioen gaat. Meer lezen

Wilt u eerder of later dan op uw AOW-leeftijd met pensioen gaan? Als u eerder met pensioen wilt, dan vraagt u dit aan vanaf 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum. Wilt u later met pensioen? Neem dan contact op met onze klantenservice voordat uw pensioen ingaat. Bespreek dit ook met uw werkgever. Meer lezen

Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Dat kan. Meer lezen

                     

Hoe zeker is uw pensioen

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de lonen mee kunnen laten meegroeien. PFZW heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer betalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. PFZW heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen betalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
  • Kijk op pfzw.nl/overons voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.

Meer lezen

Houdt uw pensioen zijn waarde?

Uw pensioen is per 1 januari 2021 niet verhoogd. Elk jaar wordt het leven duurder. Daarom is het belangrijk dat uw pensioen zijn waarde houdt. Om dat mogelijk te maken, wil PFZW de pensioenen jaarlijks verhogen. Dit heet indexering.

Sinds 2017 is het onze ambitie de pensioenen mee te laten stijgen met de prijsontwikkeling volgens de consumentenprijsindex gemeten over de periode van september ten opzichte van september van het jaar daarvoor (voor 2020: 1,1%). Tot 2017 was het onze ambitie om de loonontwikkeling in de sector te volgen. Wij besluiten elk jaar of er kan worden geïndexeerd. Er moet namelijk wel genoeg financiële ruimte zijn. Deze ruimte was er het afgelopen jaar niet. Uw pensioen is per 1 januari 2020 dus helaas niet verhoogd. 

De afgelopen 5 jaar heeft PFZW uw pensioen niet verhoogd:

Datum Verhoging Ambitie Prijsontwikkeling
1-1-2020 0,00% 2,60% 2,60%
1-1-2019 0,00% 1,90% 1,70%
1-1-2018 0,00% 1,50% 1,40%
1-1-2017 0,00% 1,29% 0,30%
1-1-2016 0,00% 0,68% 0,60%

Daarnaast is er helaas nog steeds een kans dat wij de pensioenen moeten verlagen. Meer lezen

Als we een tekort hebben, nemen we – als dat nodig is – één of meer van deze maatregelen:

  •  Uw pensioen groeit niet mee met de stijging van de lonen in de sector.
  •  Uw premie gaat omhoog.
  •  Uw pensioen gaat omlaag. We doen dit alleen in het uiterste geval.

Meer lezen

                    

Welke kosten maken wij?

Wij maken verschillende kosten. PFZW maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.

Meer lezen

Wanneer moet u in actie komen?

Als u van baan verandert. U kunt het pensioen dat u eerder heeft opgebouwd meestal meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Dat heet waardeoverdracht. Meer lezen

Als u werkloos wordt en bij sommige vormen van onbetaald verlof. Meer lezen

Als u arbeidsongeschikt raakt.

Bekijk eens per jaar op mijnpensioenoverzicht.nl hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd. Meer lezen

Als u gebruik wilt maken van een keuzemogelijkheid.

Als u ongehuwd gaat samenwonen. Gaat u trouwen of een geregistreerd partnerschap aan, dan hoeft u niets te doen.

Als u uit elkaar gaat: u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap beëindigt of u woont niet langer samen.

Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten. Stel uw vraag of bel met de klantenservice van PFZW op (030)  277 55 77. De klantenservice is op werkdagen bereikbaar van 08:00 uur tot 18:00 uur.