Onze cookies helpen

Wij helpen u graag met uw pensioen. Met cookies kunnen wij dat nog beter doen door de website voor u persoonlijk in te richten. Daarmee vindt u sneller wat u zoekt. Wilt u dat?

Leg me meer uit

Aanvullend nettopartnerpensioen


De overheid heeft bepaald dat er alleen pensioen mag worden opgebouwd over een (naar fulltime omgerekend) bruto salaris van € 114.866 (in 2022). Is het fulltime salaris hoger? Dan bouwt u over het deel daarboven geen pensioen op, ook geen partnerpensioen (dat uw partner ontvangt wanneer u overlijdt).

U betaalt hier ook geen premie over. Werkt u parttime en heeft u daarom een lager salaris dan € 114.866 bruto per jaar? Dan kan dit ook gelden. Wij rekenen het parttime salaris namelijk om naar een fulltime salaris.

Het inkomen van nu is dus hoger dan het partnerpensioen van straks. Als u overlijdt, ontvangt uw partner een lager inkomen per maand dan hij of zij gewend is. Dit verschil in inkomen kunt u afvangen met het PFZW nettopartnerpensioen. Zo voorkomt u een tekort aan partnerpensioen voor uw partner na uw overlijden. 

Voordelen

  1. Aanvulling van het tekort aan partnerpensioen.
  2. Geen medische waarborgen vereist.
  3. Levenslange partnerpensioenuitkering voor uw partner.
  4. Netto-uitkering, dus belastingvrij.

Zo werkt PFZW nettopartnerpensioen

1. Verzekerde periode

Zolang aan alle voorwaarden wordt voldaan verlengen wij jaarlijks de deelname. In april ontvangt iedereen die meedoet aan PFZW nettopartnerpensioen bericht van de verlenging. Wie niet aan de voorwaarden voldoet, krijgt daarover persoonlijk bericht.  Voor PFZW nettopartnerpensioen worden geen medische waarborgen gevraagd. Wie een (eenmalig) aanbod krijgt, moet deze daarom altijd vóór de op het aanbod  aangegeven deadline accepteren.

2. Verzekerd bedrag

Het verzekerd bedrag beweegt automatisch mee met het salaris. Elk jaar sturen wij rond april informatie over het nieuwe verzekerde bedrag en de bijbehorende jaarpremie.

3. Premiebetaling

De premiebetaling vindt jaarlijks plaats in mei. De premiebetaling loopt via de werkgever, die de premie inhoudt op het nettoloon. Wij geven dit aan de werkgever door. Is er geen sprake van een werkgever? Dan betaalt u de premie zelf. Let op: de premie moet wel volledig en tijdig aan ons worden overgemaakt, anders heeft de partner geen recht op PFZW nettopartnerpensioen.

4. Verplichte deelname werkgever

PFZW nettopartnerpensioen is een individueel pensioenproduct. Als een medewerker ervoor kiest om mee te doen, is de werkgever verplicht om hieraan mee te werken. Wil de werkgever aanvullende pensioenen voor de medewerkers onderbrengen bij een andere pensioenuitvoerder, dan moet hij een vrijstelling aanvragen. 

Bekijk het rekenvoorbeeld

Willem is 48 jaar oud en bouwt € 43.337 op aan partnerpensioen. Als de overheid de pensioenopbouw niet had versoberd, dan had hij een hoger bedrag aan partnerpensioen opgebouwd, namelijk € 62.475. Bij overlijden van Willem krijgt zijn partner dus te maken met een tekort van € 19.138 bruto per jaar, dat is € 9.670 netto per jaar. 

Willem wil hier iets aan doen. Daarom repareert hij dit tekort met PFZW nettopartnerpensioen. Bij een jaarpremie van € 425,68 (mei 2021 – mei 2022) verzekert hij een netto aanvulling aan partnerpensioen van € 9.670. 

Zolang Willem aan de voorwaarden voldoet, wordt zijn PFZW nettopartnerpensioen jaarlijks verlengd. Het verzekerd bedrag beweegt mee met zijn salaris. Hij krijgt jaarlijks bericht van PFZW over het nieuwe verzekerde bedrag en de nieuwe premie.

Als Willem overlijdt tijdens zijn deelname, ontvangt zijn partner maandelijks een netto aanvulling aan partnerpensioen bovenop het partnerpensioen uit de basisregeling. 

Veelgestelde vragen

Meer weten over aanvullend nettopartnerpensioen? Kijk hier voor de veelgestelde vragen.