Arbeidsongeschikt bij start pensioenopbouw

​U bent gedeeltelijk arbeidsongeschikt en in uw nieuwe baan gaat u pensioen opbouwen bij PFZW. Bekijk de onderstaande situaties om vast te stellen wat voor u geldt.

Premievrije pensioenopbouw bij uw vorige pensioenuitvoerder

Heeft u bij uw vorige pensioenuitvoerder premievrije pensioenopbouw omdat u arbeidsongeschikt bent? En wordt u meer arbeidsongeschikt terwijl u pensioen opbouwt bij PFZW? Dan krijgt u voor dat gedeelte premievrije pensioenopbouw van PFZW.   

Arbeidsongeschiktheidspensioen bij uw vorige pensioenuitvoerder

Krijgt u bij uw vorige pensioenuitvoerder arbeidsongeschiktheidspensioen? En wordt u meer arbeidsongeschikt terwijl u pensioen opbouwt bij PFZW? Dan krijgt u van uw oude pensioenuitvoerder meer arbeidsongeschiktheidspensioen. 

Uw oude pensioenuitvoerder kende geen arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u dit kunt aantonen, dan kunt u recht hebben op arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW als u meer arbeidsongeschikt wordt.  

Opnieuw arbeidsongeschikt na herstel

Dit noemen we herleving van de arbeidsongeschiktheidsuitkering. Bent u hersteld en wordt u binnen vier weken opnieuw arbeidsongeschikt? Dan houdt u recht op eventuele premievrije pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidspensioen van uw oude pensioenuitvoerder.

Wordt u na vier weken opnieuw arbeidsongeschikt? Dan krijgt u premievrije pensioenopbouw en eventueel arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW.

Was deze informatie nuttig voor u?