Arbeidsongeschiktheidspensioen

Als u arbeidsongeschikt raakt, verliest u een deel van uw inkomen. Dat is vervelend en geeft onzekerheid. Bekijk wat u van PFZW voor uw pensioen kunt verwachten in de situatie die volgens UWV voor u van toepassing is. Misschien heeft u recht op premievrije pensioenopbouw en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Premievrije pensioenopbouw

Elke maand houdt de werkgever (een deel van) de pensioenpremie in op het salaris. De premie is een vast percentage van het salaris. Als u arbeidsongeschikt raakt, verliest u (een deel van) uw salaris en bouwt u naar verhouding ook minder pensioen op. Om te voorkomen dat u dan helemaal geen pensioen opbouwt, kunt u bij PFZW in aanmerking komen voor premievrije opbouw van het pensioen. Dit betekent dat u pensioen opbouwt zonder dat u hiervoor premie betaalt.

Wij baseren de premievrije pensioenopbouw op (maximaal) 70% of 75% van het oorspronkelijke bruto salaris. Dit geldt zolang u arbeidsongeschikt bent en alleen voor het deel dat u arbeidsongeschikt bent. Het percentage is daarnaast ook afhankelijk van de uitkering die u van UWV ontvangt.

Arbeidsongeschiktheidspensioen

In de eerste plaats wordt bij arbeidsongeschiktheid het salaris vervangen door een uitkering van UWV. Het kan zijn dat PFZW een aanvulling op die uitkering betaalt. Dit is het arbeidsongeschiktheidspensioen.

Bij volledige arbeidsongeschiktheid kan het bedrag van UWV en PFZW samen in de eerste 2 maanden uitkomen op maximaal 75% van het bruto salaris. Na deze 2 maanden is het bedrag maximaal 70% van het laatste bruto salaris. Bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid zijn de uitkering van UWV en het arbeidsongeschiktheidspensioen van PFZW lager.

Hoeveel er wordt uitgekeerd en door wie, hangt af van uw persoonlijke situatie. 

Bekijk het arbeidsongeschiktheidspensioen in uw situatie:

Uitkering ineens bij overlijden

Bij overlijden tijdens uw arbeidsongeschiktheidspensioen kunnen uw partner of kinderen recht hebben op een uitkering ineens. De uitkering ineens bedraagt tweemaal het brutomaandbedrag van het arbeidsongeschiktheidspensioen. Over de uitkering wordt geen loonheffing en zorgpremie betaald. Het nettobedrag is gelijk aan het brutobedrag.

Was deze informatie nuttig voor u?

Als u een nieuwe baan heeft

U begint met een nieuwe baan terwijl u deels arbeidsongeschikt bent. Bekijk wat dat voor u betekent: