Vrijwillige voortzetting


Komt u in een situatie waarbij u geen pensioen meer opbouwt? Dan kunt u ervoor kiezen om de pensioenopbouw vrijwillig voort te zetten. U betaalt dan zelf de premie voor uw pensioen aan PFZW en u blijft ​ouderdomspensioen en partnerpensioen opbouwen. ​Waar normaal gesproken u en uw werkgever de premie samen betalen, doet u dat met vrijwillig voortzetten zelf.

Niet verplicht, maar een eigen keuze

Vrijwillig voortzetten is niet verplicht. Het voordeel is dat er toch nog pensioen wordt opgebouwd. Dat geeft zekerheid voor later. Een nadeel kan zijn dat het moeilijker is om de volledige premie te betalen.

Soms betaalt de werkgever mee

Soms komt het voor dat de werkgever toch blijft meebetalen aan de vrijwillige voortzetting. Dit staat in de cao. Het is ook mogelijk hier individuele afspraken over te maken, bijvoorbeeld als onderdeel van een ontslagregeling.

Premie berekenen in MijnPFZW

Vrijwillige voortzetting moet u binnen 9 maanden aanvragen, nadat uw verlof, ontslag of ziekte is ingegaan. De termijn van aanvragen binnen 9 maanden geldt ook als u minder gaat verdienen en daarmee minder pensioen opbouwt.

Hoe hoog de premie is, hangt af van uw persoonlijke situatie. Met de rekenhulp in MijnPFZW krijgt u snel een indicatie van welk bedrag per maand u betaalt om uw pensioen vrijwillig voort te zetten. Ook rekent u uit wat het u uiteindelijk aan extra pensioen per jaar oplevert. U logt in met uw DigiD.

Selecteer uw situatie voor meer informatie