Uitkering ineens bij overlijden

Wanneer een dierbare overlijdt, komt er veel op u af. Naast het verdriet moeten er ook zaken geregeld worden. Daarmee proberen we u zo goed mogelijk te helpen. 

Uitkering ineens

Een uitkering ineens is een eenmalige uitkering aan nabestaanden als de overledene een lopend ouderdomspensioen, Flexpensioen of arbeidsongeschikheidspensioen ontving van PFZW.

De eenmalige uitkering wordt na het overlijden uitbetaald. Het bedrag wordt overgemaakt aan de huidige partner. Blijft er geen partner achter? Dan wordt het uitbetaald aan de kinderen onder de 21 jaar. 

De uitkering bestaat uit

  • of 3x het brutomaandbedrag van de uitkering bij ouderdoms- of Flexpensioen
  • of 2x het brutomaandbedrag van de uitkering bij arbeidsongeschikheidspensioen

Op deze uitkering wordt geen loonheffing ingehouden. Het nettobedrag is gelijk aan het brutobedrag.

Veelgestelde vragen

Uw partner of kind(eren) jonger dan 21 ontvangt zo spoedig mogelijk na de melding van overlijden een aanvraagformulier 'Uitkering ineens'.

Dan kan een ander in aanmerking komen voor de uitkering ineens. Bijvoorbeeld kind(eren) ouder dan 21 jaar, neven, nichten, vrienden enzovoort. Dit noemen we een uitkering ineens aan derden. Deze persoon moet wel kunnen aantonen dat hij een groot deel van de kosten heeft betaald die direct te maken hebben met het overlijden. Bijvoorbeeld de rekening van de begrafenis of de crematie. Neemt u hiervoor contact op met onze Klantenservice.

Dan is er geen recht op een uitkering ineens aan derden.

Er is recht op uitkering ineens aan derden als aangetoond kan worden dat een groot deel van de kosten is betaald. De kosten moeten direct te maken hebben met het overlijden.  Bijvoorbeeld de rekening van de begrafenis of de crematie. Neem hiervoor contact op met onze Klantenservice.

Een rechtspersoon, zoals een stichting, instelling of vereniging, komt niet voor een uitkering ineens in aanmerking.